برچسب گذاری توسط: پاورپوینت کم خونی فقرآهن)

فایل پاورپوینت کم خونی (فقرآهن)

هموگلوبین یک آهن شامل رنگدانه تنفسی از سلولهای قرمز خون است که عملکردش انتقال اکسیژن از ششها به بافتهای بدن می باشددر زنان به طور نرمال 12 تا 16 گرم در هر 100 میلی لیتر خون می باشد