برچسب گذاری توسط: پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

اهداف درس آشنایی با مفاهیم اولیه فناوری اطلاعات آشنایی با جامعه اطلاعاتی و تاثیر فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف آن مطالعه سواد اطلاعاتی، توسعه اطلاعاتی و الگوهای مختلف آشنایی با معماری كامپیوتر و سیستم...