برچسب گذاری توسط: پاورپوینت سیلاب

بهترین فایل پاورپوینت سیلاب

Flood water هنگامی که خاک وگیاه نتوانند بارش را جذب نمایند وکانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی رواناب ایجاد شده را نداشته باشد