برچسب گذاری توسط: تقسیم بندی شبكه های تلفنی

بهترین فایل پاورپوینت بررسی مكانیزم‌های سوییچینگ در سیستم‌های مخابرات

شبكه‌های مخابراتی جهت انتقال سیگنال‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر بكار می‌روند بهترین مثال یك شبكه مخابراتی، شبكه تلفن است و ساده‌ترین شبكه تلفن از یك تلفن به ازای هر مشترك تشكیل شده است مسیر ارتباطی بین این دو تلفن را یك رابط (link) می‌گوییم