برچسب گذاری توسط: تقسیم بندی براساس ماهیت

بهترین فایل پاورپوینت موضوع سمینار جداسازی غشایی گازها

فرایند غشایی از دهه 1960 كاربردهای صنعتی یافته و برخی از آنها مانند جدا سازی غشایی گازها عمری كمتر و حدود 25 سال دارند عمده ترین مزایای فرایند غشایی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود