برچسب گذاری توسط: تقریب مدل TradeSim

فایل کامل برآورد پتانسیل‌های صادراتی با استفاده از تقریب مدل TradeSim

یكی از روش‌های توسعه تجارت خارجی هر كشور شناخت دقیق پتانسیل‌های اقتصادی تجاری شركای تجاری عمده و راه‌های رساندن حجم و تركیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است...