برچسب گذاری توسط: به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم

فایل بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر شهرستان كرج دسته روانشناسی و علوم تربیتی

خلق یا mood مایة هیجانی یك وضعیت عاطفی پایدار است كه در طول طیفی بهنجار از غم تا شادی تجربه می‌شود اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می‌شود كه در برخی موارد شدید با خصوصیت پسیكوتیك همراهند اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می‌شوند این علایم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی