برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله در مورد TCPIP چیست؟

فایل مقاله در مورد TCP/IP

از زمان پیدایش آن در دهه 1970مجموعه پروتكلTCPIPبه عنوان استاندارد صنعتی برای پروتكل های انتقال داده در لایه های شبكه و انتقال مدل OSI پذیرفته شده است