برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله در مورد برنامه ی رجیستری

فایل مقاله در مورد برنامه ی رجیستری

مقدمه می توان گفت كه انگیزه ی ساختن برنامه ی رجیستری از آنجایی شروع شد كه كاربران Ms Dos از این كه عملا هیچگونه اختیاری در تنظیم منو ، پنجره ها و نداشتند ،خسته شدند