برچسب گذاری توسط: بهترین مقاله در مورد آموزش کامل اکسل

فایل آموزش کامل اکسل

دوره ی آموزشی Excel 2000 چهارمین مهارت از استاندارد ICDL می باشد Excel یک نرم افزار صفحه گسترده (Spread Solution) است از Excel برای محاسبات ریاضی ، آماری و نمودار کشی استفاده می شود