برچسب گذاری توسط: بهترین تحقیق در مورد اینترنت

فایل تحقیق در مورد اینترنت

اینترنت قابلیت فوق العاده ای در تجارتهای جدید ، كاهش دادن قیمتها و بهبودبخشیدن به سرویس مشتری را دارد همچنین توانایی عالی در افزایش به خطرانداختن سیستم‌ها و اطلاعات یك سازمان را دارد