برچسب گذاری توسط: اکتور دیاگرام

فایل تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی پروژه مهندسی نرم افزار دسته کامپیوتر و IT

تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه مواد غذایی بسیار کامل همراه با سناریو کامل با فرمت doc همچنین دیاگرام های CRC و کلیه uml دیاگرام ها و فایل رشنال رز کلیه دیاگرام ها