برچسب گذاری توسط: الگوریتم شاخه

تحلیل الگوریتم شاخه و قید موازی آسنكرون

در این مقاله توضیحی درباره كامپیوترهای موازی می‌دهیم و بعد الگوریتمهای موازی را بررسی می‌كنیم ویژگیهای الگوریتم branch bound را بیان می‌كنیم و الگوریتمهای bb موازی را ارائه می‌دهیم دسته بندی کامپیوتر و IT...