برچسب گذاری توسط: اقدامات مدیریتی و بهداشتی

فایل دانلود مقاله پرورش گوساله

مراقبت از گوساله بعد از تولد در حالت طبیعی فرورفتگی بیش از حد دنده یا خرخر كردن نباید وجود داشته باشد سعی کنید مایعات مخاطی را از دهان و سیستم تنفسی گوساله خارج کنید در موارد سخت زایی لازم است گوساله را روی یک میله از پا به پایین آویزان کنید تا مواد مخاطی وارد شده به گلو خارج شوند