برچسب گذاری توسط: اقتصاد و عامل مادی

بهترین فایل دگرگونی اجتماعی

در این پژوهش با استفاده از سخنان بزرگانی همانند استاد مطهری، (به عنوان عالمی روشن اندیش كه نسبت به جایگاه مسأله واقف بوده است) به بحث وبررسی درباره این موضوع خواهیم پرداخت و نیز نظریه‌هایی را كه در این باره مطرح شده است نقد و ارزیابی می‌كنیم در پایان نظر خود را طرح كرده و به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت