برچسب گذاری توسط: اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

پژوهش رشد اقتصادی در كشاورزی

هدف از تحقیق ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین 1 عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی 2 توزیع و توسعه کشاورزی دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل rar تعداد صفحات...