برچسب گذاری توسط: افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی

فایل بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام دسته حسابداری

11 بحران بدهی بحران بدهی سال 2007 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد اولین بند از م