برچسب گذاری توسط: افزایش اعتبار شركت

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع

در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شركت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده...