برچسب گذاری توسط: افت فشار هوا

فایل گزارش كارآموزی بررسی مراحل اجرایی یک سیکل کاری از ابتدا تا انتها

با توجه به روش و الگوی طراحی شده جهت آتشباری (پیوست 11) عملیات حفاری چالهای آتشباری با طول متر و قطر 51 میلی متر با فواصل مشخص توسط دستگاه جامبودریل به روش ضربه‌ای چرخشی صورت می گیرد و در ادامه بعداز تخلیه كلیه پرسنل و تجهیزات از محل عملیات خرج گذاری و آتشباری به روش vcut صورت می پذیرد