برچسب گذاری توسط: اعتقاد به معاد روز جزا بهشت و دوزخ

فایل بررسی جمله لا الا ا… ، محمد رسول ا…

لا الا ا ، محمد رسول ا 2 اعتقاد به قرآن، خطاب به رسول گرامی اسلام و معجره ایشان و تمسك به آن شرط وارستگی است 3 اعتقاد به فرشتگان فرشتگان برای بخشش افراد نزد خداوند وساطت می‌نمایند (سوره مؤمن آیات 97، سوره شوری آیه 3)