برچسب گذاری توسط: اطلاعات، برنامه ریزی تداوم کسب و کار

بهترین فایل ترجمه شده درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

چکیده اگرچه مدیریت زنجیره تأمین از دیدگاه های مختلف بررسی شده است اما نقش زنجیره تأمین جهانی به عنوان مکانیسمی برای غلبه بر شکست های زنجیره تأمین به اندازه کافی بررسی نشده است در این مقاله درباره واکنش های اخیری که شرکت های تولیدی در ژاپن به زمین لرزه ها، سونامی و فاجعه های هسته ای داشته اند بحث می شود براساس مطالعات شرکت های تولیدی در ژاپن، این