برچسب گذاری توسط: اصول و تهیه بستر قارچ صدفی

بهترین فایل بررسی تولید و پرورش قارچ خوراکی (صدفی و دکمه ای)

با توجه به رشد روز افزون جامعه بشری و محدودیت منابع تولید و تغییر درزندگی انسان نیازهای بشر نیز دست خوش تغییر قرار گرفته است،این تغییرات شیوه های سنتی تولید را هم تحت الشعاع خود قرار داده است تا بشر بتواند پاسخگوی انبوه نیازهای روز افزون خود باشد