برچسب گذاری توسط: اصول ومبانی تربیت بدنی وجلوگیری از انحرافات احتمالی

بهترین فایل دانلود پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

اهداف درس اصول ومبانی تربیت بدنی شناخت زیرساخت ها ومبانی تعلیم وتربیت ارائه دستورالعمل وراهنمای تربیتی برای مربیان وورزشكاران استفاده از منابع غنی اسلامی در تربیت بدنی آگاهی از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربیت بدنی استفاده كاربردی از اصول ومبانی تربیت بدنی وجلوگیری از انحرافات احتمالی