برچسب گذاری توسط: اصول هرس وتربیت گلدان خیابانی

بهترین فایل تحقیق گلدان خیابانی

گلدان زمانی در شهر استفاده می شود که امکان کاشت مستقیم درخت درختچه در زمین نیست گلدان محاسن زیادی برای نمایش گلها و گیاهان زینتی در منظر شهر داردهمچنین از آن برای ایجاد مانع،احیای محیط،غنای بصری،تلطیف مکان،کاهش بصری ارتفاع دیوارها و برخی ساختمانهای بلند وخشک،القای فرمهای مینیاتوری معماری،متمایز ساختن مسیر پیاده از سواره و استفاده می شود