برچسب گذاری توسط: اصول كاركرد سیستم ABS

بهترین فایل بررسی سیستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگیری از تصادفات

متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حركت در آوردن آن است خودرویی كه روشن نشود ممكن است راننده اش را خشمگین سازد ولی وقتی براه افتاد و در مسیر عبور و مرور قرار گرفت ، اگر ترمز آن معیوب بوده و یا راننده نتواند بدرستی از ترمز آن استفاده نماید ، چه بسا ممكن است بصورت دام مرگ درآید