برچسب گذاری توسط: اصول طراحی قالبهای فورج

فایل گزاش کارآموزی خورجینگ و تكنولوژی آن

فرم و شكل دهی فلزات گداخته یا تحت فشار قرار دادن آن‌ها، توسط قالب‌های فورج و یا پرس‌های هیدرولیكی یا پنوماتیك و یا پتك‌های ضربه‌ای را صنعت فورجینگ می‌نامند اكثر قطعات صنعتی در صنایع مهم مانند ماشین‌سازی، خودروسازی و صنایع نظامی‌با روش فورج تهیه می‌شوند عملیات فورج قطعات را می‌توان با استفاده از پتك‌های تمام اتوماتیك و پیشرفته كه قادر است تعداد