برچسب گذاری توسط: اصول سیستم خبره

فایل اصول و مبانی سیستمهای خبره

اگرچه نمودارهای ون از جمله روشهای تصمیم گیری برای قیاسهای صوری محسوب می شوند ولی این نمودارها برای استدلالات پیچیده تر مناسب نیستند، دسته بندی کامپیوتر و IT فرمت فایل doc تعداد صفحات 15...