مقاله درمورد کنترل و هماهنگی و تعاریف آن

مقاله درمورد کنترل و هماهنگی و تعاریف ان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 25
حجم فایل 17 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درمورد کنترل و هماهنگی و تعاریف ان*

 

كنترل وهماهنگی

مفاهیم كلیدی

كنترل-كنترل نظارت مقررات مربوط به كار می‌باشد كه بر طبق یك طرح تصور شده برای دست یابی به یك هدف اعمال می‌شود.

جریان(نمودار)

مفهوم جریان امری تمركزی برای تجزیه وتحلیل روش ها و مراحل مختلف كنترل های سازمانی (تشكیلاتی) می‌باشد و جریان هست یك توالی منطقی بین كار –مواد واطلاعات

بررسی ها(كنترل ونظارت )سازمانی

از نقطه نظر كارشناسان (سرپرستان) این نوع كنترل وسیله ای است كه اعمال كارمندان وسرپرستان را بهم وابسته می نماید

بودجه

بعنوان برآوردها(تخمین)برای آینده كلیه بودجه ها براساس پیش بینی درامر فروش بنا شده چنانچه پیش بینی فروش غلط باشد بنابراین بودجه بندی یا اختصاص وجوده(سرمایه) برای عملیات مخصوص(ویژه) نیز ممكن است تغییر یابد.

مدیریت بوسیله تبعیض (استثناء): در چنین روشی از مدیریت یك خط مشی یامعیاری را تاسیس وبنا می‌كند كه در آن یك فرد مسئول(ناظر) میتواند تدابیری برای اینكه چگونه محصول یا فعالیتی باید معیار یا استثناء باشد را تعیین می نمایند. اگرقرار است این چنین باشد بنابراین كارشناس می تواند توجه خاص را به آن مبذوب نماید.

اهداف آموزشی(فراگیری)

بعد از اینكه شما این فصل را به اتمام برسانید شما قادر خواهید بود كه

1-گام های اساسی در كنترل مراحل مختلف را تشریح نمائید

2-انواع معیارها و استانداردهایی را كه سازمان ها در اجرا كار واتخاذ تدابیر بكار می گیرد را توضیح دهید.

3-گام های متعارف (معمولی) در سیستم كنترل وهماهنگی در كار و جریان های اساسی مواد را تعریف نمائید وآنها را در لیست های یادداشت های خود ثبت وضبط نمائید.

4-جریان اطلاعات وارتباط آن با جریان مواد را تشریح كنید.

5-بودجه را بعنوان یك ابزار یا(وسیله) كنترلی شرح دهید.

6-پاسخ ها (واكنش های)برجسته شدی را برای كنترل فشارها مورد بحث قرار دهید.

چگونه سازمان كنترل را بدست می گیرد

نظارت (كنترل) مثل یك دستگاه تنظیم كننده وگرما یا تعدیل كننده و ازیك سیستم می‌باشد كه طرح و بررسی گردیده سازمان دهی شده وجهت مناسب به آن داده شده است.

اطلاعات (Fedback) بوجود می آید بعنوان یك سیستمی كه بكار گرفته می‌شود.چنانچه این سیستم بدرستی طرح و پایه ریزی شده باشد این اطلاعات قادر خواهد بود كه یك مدیر را گوش بزنگ نماید كه احتیاج برای عملیات اصلاح طلبانه وجود دارد. مراحل مختلف كنترل شامل سه اصل گام اساسی می‌باشد.

1-تاسیس (ایجاد) معیارهای اجرائی

2-اجرای تدابیر (اندازه گیری) در مقابل چنین معیارهایی

3-اتخاذ روش صحیح چنانچه لازم باشد

این سه گام اساسی وكاربرد آنها این است كه آیا مادر حال تجزیه وتحلیل سیستم های عمل كندنه ماشین برای ماشین انسان یا انسان برای انسان می باشیم. كنترل مناسب خیاطی(طراحی) سیستم نظارتی برای مناسب كردن طرح كاری را عملی می سازد كه جای خود را در سازمان پیدا كند واحتیاجات گروه كاری را در سازمان برطرف نماید. این فقط الگوی كنترل می‌باشد ونه ماهیت كنترل كه با وضعیت موجود شرایط تغییر می نماید.

برقرار كردن (بنانهادن) معیارها

استانداردها معیارهایی میباشند كه در مقابل آنها نتایج بدست آمده می تواند اندازه گیری شود.این استانداردها سطوح اجرایی را مشخص می نماید تعریف استانداردها یكی ازاهداف طرح می‌باشد.

سازمان ها تشكیلات به انواع بسیار زیادی از این استانداردها نیازمند است. این استانداردها معیارها ممكن است برای تعیین سطوح اجرایی یك ماشین بكار گرفته شود یا یك وظیفه كار برای یك فرد كارگر یا یك واحد كاری ویا برای یك عمل خطیر تاسیس كارخانه بطور كلی بكار رود. بطور كلی معیارها كمیت، كیفیت یا محدودیت های زماین بادر نظر گرفتن نیروی بكار گرفته شده هزینه و بازدهی های موضوعات فیزیكی ،پول یا عملیات اجرایی را تاسیس می نماید. لذا بطور یقین معیارها میتواند برونی یا درونی قابل لمس و یا غیرقابل لمس .مخصوص ویا بشكل مبهمی وجود داشته باشد حدود 50درصد (میانگین) مدیران معیارهای بیرونی( عینی) وقابل لمس و معینی را ترجیح می دهند.متاسفانه این چنین معیارهایی همیشه امكان پذیر نمی باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *