فایل کامل مقاله مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند

مقاله مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 55
حجم فایل 34 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله مقایسه نظام های آموزشی ایران و فنلاند در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

 

تاریخچه تحولات آموزش عالی

آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایرانی و اسلامی از قدمت و غنای شایسته ای برخوردار بوده است . با آغاز عصر رنسانس   و پیشرفتهای علمی و صنعتی در كشورهای غربی، در كشور ایران نیز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد گردید.نخستین بار امیركبیر علاوه بر اعزام دانشجو به خارج، با تأسیس دارالفنون در سال 1228 هجری شمسی، ازاساتید خارجی جهت تدریس در دانشكده های تخصصی فنی دارالفنون دعوت به عمل آورد.در همان اثنا دانشگاه تهران و تعدادی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شكل گرفتند. با تصویب قانون   اجازه تأسیس دانشگاه در تهران طی سال 1313 هجری شمسی، دانشگاه تهران به عنوان مركز ثقل آموزش عالی ایران شناخته شد.

با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن 1346 و تشكیل ” شورای مركــزی آموزش” در سال 1348 ، نخستین گام در جهت  تمركز، تجدید سازمان و اعمال نظارت مركزی بر دانشگاهها و   مؤسسات آموزش عالی كشور برداشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اردیبهشت1359 لایحه قانونی تشكیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسیده و به دنبال آن به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاهها، به درخواست دانشجویان مسلمان و انقلابی ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشكیل شد.گفتنی است كه ستاد مذكور عهده دار بزرگترین نقش در حوزه سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی كشور گردید.درمرداد ماه 1364 با تصویب قانون ” تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی”، كلیه اختیارات، وظایف و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآموزش پزشكی به وزارتخانه جدید تفویض گردید. درسال1379، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی كشور به وزارت علوم، تـحقیقات و فناوری تغییر نام داده و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و  نظارت، بررسی و تدوین سیاستها و اولویتهای راهبردی در حوزه های تحقیقات و فناوری نیز به وظایف آن افزوده گردید.

اركان نظام آموزش عالی

از جمله مهمترین نهادهای مركزی نظام آموزش عالی ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی اهم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش عالی كشور به شرح ذیل است :

1. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی

2. تحول دانشگاهها و مدارس، مراكز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش وتقویت كارشناسان متعهد و نیروهای فعال ماهر، اساتید، مربیان و معلمین معتقد به اسلام و استقلال كشور

3. تعمیم سواد و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری جهت نیل به استقلال علمی وفرهنگی كشور

4. حفظ، احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی

 

2- وزارت فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری)وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سال1357 با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تشكیل یافت.ازجمله مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطابق قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علـوم و آموزش عالی مصوب1353 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف- بررسی و ارائه اهداف اساسی، خط مشی و برنامه ریزی كلیه سطوح آموزشی و پژوهشهای علمی و برقراری هماهنگی میان برنامه های مذكور

ب – تعیین اصول كلی برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه های كشور

ج – تعیین ضوابط اساسی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی

د – هماهنگی نمودن ضوابط سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و ضوابط و اصول كلی مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی و سایركادر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور (با توجه به نیازها و مقتضیات خاص هر یك از سازمانهای مربوطه)

هـ- هماهنگ نمودن ضوابط و اصول كلی مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، در جهت تسهیل فعالیت سازمانهای مذكور

و – برنامه ریزی جامع توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی به منظور تربیت نیروی انسانی كاردان و متخصص موردنیاز كشور

ز – تعیین خط مشی كلی درخصوص اعزام دانشجو به خارج و نظارت و سرپرستی بر امور اعزام و تحصیل، بازگشت و به كارگماری دانشجویان مذكور

ح – اتخاذ تدابیرلازم جهت ترویج علوم، هدایت و ارشاد فعالیتهای پژوهشی،حمایت از محققین كشور و ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام فعالیتهای پژوهشی

ط – نظارت بر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و ارزشیابی آنها

ی – تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی، پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات علمی خارجی وتعیین ارزش مدارك مذكور

ك – فراهم آوردن موجبات تربیت دبیران و كارشناسان آموزشی موردنیاز مؤسسات آموزش عمومی

ل – صدور مجوز تأسیس، تجهیز و توسعه هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه پژوهشی و جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یك از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی

م – همكاری با سازمان برنامه و بودجه در جهت بررسی صورت اعتبارات جاری و عمرانی موردنیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهشی

ن – اداره امور نمایندگی ثابت ایران درسازمان یونسكو و امور بورسهای تحصیلی اعطایی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی كشور و توسعه و نظارت در روابط علمی بین المللی درسطح آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور تحت نظارت هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اداره می گردد. مطابق قانون مصوب1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی وهیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ساختاری به شرح ذیل تشكیـل می گردند:

الف – وزیر

ب – رئیس دانشگاه

ج – 4 الی 6 تن از شخصیتهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، محلی و كشوری كه از نقش مؤثرتری درتوسعه و پیشرفت دانشگاه مربوطه برخوردار باشند. ( این اعضا به پیشنهاد وزیـر و تصمیم گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حكم رئیس جمهور تعیین می گردند.)

د – نماینده یا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتنی است كه ریاست هیأت امنای دانشگاه برحسب مورد بر عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دبیری هیأت امنا نیز بر عهده رئیس دانشگاه می باشد.

از جمله مهمترین وظایف و اختیارات هیأت امنا كه به موجب قانون مذكور تعیین گردیده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف – تصویب آیین نامه های داخلی

ب – تصویب قوانین سازمانی و تشكیلاتی دانشگاه ها و نحوه اداره دانشگاه ها و واحدهای تابعه

ج – بررسی و تصویب بودجه دانشگاه ها كه از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد می گردد.

جریانات متنوع درآموزش عالی

آموزش عالی در ایران عمدتا بر آموزشهای دانشگاهی منتهی به مدارك كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری مشتمل می   گردد.

از جمله مهترین مراكز آموزشی فعال درنظام آموزش عالی ایران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– تقویت مراكز اطلاعاتی و مركز مدارك علمی ایران

6- به روز نمودن ا طلاعات تجهیزاتی دانشگاهها و مراكز پژوهشی، طی سال 1378 بالغ بر4200 عنوان مجله توسط دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و كتابخانه منطقه ای شیراز خریداری و روگرفت آن به سایر دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی ارسال گردید.

7- برگزاری جشنواره خوارزمی و تشویق مخترعین و مبتكرین جوان به منظور شكوفایی علم و تحقیق و پژوهش از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

8- برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه و توسعه تكنولوژی دركشور و حمایت از مراكز پژوهشی غیردولتی از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانمنزلت و رسالت فرهنگی و اجتماعی

سیاستها

از جمله مهمترین سیاستهای كشورایران درجهت ارتقاء منزلت و رسالت فرهنگی و اجتماعی مراكز آموزش عالیپس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- رشد و گسترش فرهنگ گفتگو، نقد و مباحثه علمی و اجتماعی و ایجاد فضای سالم و مطمئن جهت ارتقای فرهنگ، اندیشه، دانش و بینش در دانشگاهها و جامعه

2- فراهم آوردن زمینه مشاركت كارشناسانه دانشگاهیان در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری، نقد و اصلاح امور جامعه و برنامه ریزی و مدیریت توسعه كشور

3- سیاست حمایت از تشكلهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فنی، سیاسی و فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان در چهارچوب قوانین   و مقررات

4- فراهم نمودن عرصه های فعالیت فكری و علمی دانشجویان در دوران تحصیل جهت كسب تجربیات و آشنایی با افكار، ایده ها و خواستهای آنان از طریق حمایت و زمینه سازی از انتشار نشریات دانشجویی

اقدامات

از جمله مهمترین اقدامات كشورایران درجهت ارتقاء منزلت و رسالت فرهنگی و اجتماعی مراكز دانشگاهیپس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- حمایت از تشكلهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و … در میان دانشجویان و دانشگاهیان، از طریق تشكیل كانونهای فرهنگی و هنری و برگزاری همایشهای فرهنگی وحمایت مادی، فكری و معنوی از كلیه كانونها

2- مشاركت دادن دانشجویان در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مربوط به مجامع كانونهای فرهنگی، هنری از طریق تشكیل كمیته های برنامه ریزی

3- حمایت و تقویت برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی دانشگاهها نظیر برگزاری جشنواره ها، مسابقات فرهنگی، هنری، گردهمایی ها، همایشهای فرهنگی، سمینارها و كنگره های علمی و فرهنگی

4- حمایت از انتشار نشریات دانشجویی دردانشگاههای كشور در   زمینه های علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، خبری، هنری و …

لازم به ذكر است كه تعداد نشریات دانشجویی تا قبل از سال76 بر 50 بالغ می گردید كه طی سال 78 بر 300 نشریه بالغ گردید.

5 – حفظ و ارتقاء روحیه اسلامی و انقلابی دانشگاهیان و دانشجویان از طریق تشكیل ستاد اسلامی شدن مراكز آموزشی با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تشكیل كمیته های علمی – اعتقادی، فرهنگی، مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی درخصوص اسلامی شدن دانشگاهها و برگزاری سمینار “دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی” در سال 1378

6- افتتاح وتقویت صندوقهای رفاه و تأمین تسهیلات اعتباری استفاده از وام برای دانشجویان دوره های آموزشی شبانهروابط علمی، منطقه ای و بین المللی

سیاستها

از جمله مهمترین سیاستهای كشورایران درجهت ارتقاء روابط علمی، منطقه ای و بین المللی در حوزه آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تقویت و توسعه مبادلات علمی، آموزشی و تحقیقاتی میان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و نهادها ومراكز معتبر علمی و بین المللی

2- تبادل استاد، دانشجو و محقق با مراكز دانشگاهی و پژوهشی معتبر جهان

3- سیاست ارتقاء سطح مشاركت علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نهادها و مجامع علمی بین المللی

4- اهتمام به توسعه زبان فارسی و فرهنگ اسلامی و ایرانی درمنطقه خاورمیانه و آسیا و تقویت كرسیهای آموزش زبان فارسی در مراكز معتبر علمی جهان

اقدامات

از جمله مهمترین اقدامات كشورایران درجهت ارتقاء روابط

علمی، منطقه ای و بین المللی در حوزه آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- گسترش همكاریهای آموزشی، پژوهشی و فناوری در چهارچوب  كمیسیون های مشترك جمهوری اسلامی ایران با سایر كشورها (بیش از 19 مورد طی سالهای 77 و 78)

2- حضور هیأت عالی رتبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بیست و نهمین اجلاس كنفرانس عمومی فرهنگستان علوم جهان (TWAS)، پنجمین اجلاس عمومی شبكه سازمانهای علمی جهان سوم (TWNSO) و حضور هیأت عالی رتبه وزارت متبوع دركنفرانس جهانی در قرن 21 دربوداپست مجارستان

3- انعقاد یادداشت تفاهم علمی و آموزشی میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با كشورهای ایتالیا، هلند، یونان، پاكستان، مغرب و … (طی سالهای 77 و 78)

4- انعقاد یادداشت تفاهم همكاری میان دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران با كشورهای ایرلند، ژاپن، كره جنوبی، چین و … (طی سالهای 77 و 78)

5- انعقاد قرارداد همكاری با جمهوری فدراتیو روسیه و آفریقای جنوبی طی سال 1379 انجام رایزنی هایی در جهت به عضویت درآمدن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی و بین المللی جهان

6-   اعزام و پشتیبانی مدرسین زبان و ادبیات فارسی به دانشگاههای كشورهای چین، بنگلادش، ژاپن، اردن، سوریه، اسپانیا، لهستان و یمن

7- پذیرش دانشجویان غیرایرانی رشته زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی جهت گذراندن دوره های كوتاه مدت آموزش زبان فارسی دركشورمدیریت اجرایی، امور معیشتی و رفاهی

سیاستها

از جمله سیاستهای كشورایران درجهت ارتقاء مدیریت اجرایی، امور معیشتی و رفاهی درحوزه آموزش عالی پس از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- افزایش سهم آموزش عالی از تولید ناخالص ملی و بودجه عمومی دولت

2- بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اعضای هیأت علمی از طریق افزایش حقوق و مزایا متناسب با شأن و منزلت آنان، حل مشكلات مسكن و تأمین بهداشت و درمان و فراهم آوردن تسهیلات ویژه معیشتی جهت استفاده بهینه از فرصتها و تواناییهای آموزشی و پژوهشی

3- تقویت نهاد مدیریتی دانشگاهها و مراكز پژوهشی كشور از طریق گزینش شخصیتهای مؤمن و انقلابی علمی، فرهنگی- اجتماعی و زمینه سازی جهت رشد و شكوفایی اندیشه افراد متعهد و جوان در سطوح مدیریت خرد و كلان

اقدامات

از جمله اقدامات كشورایران درجهت ارتقاء مدیریت اجرایی،   امور معیشتی و رفاهی درحوزه آموزش عالی پس از پیروزی   انقلاب اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- اجرای آیین نامه مدیریت دانشگاهها با تكیه بر افزایش مشاركت اعضای هیأت علمی در تصمیم سازی و تصمیم گیری

2 – تدوین و  اجرای آیین نامه بهره وری و تشكیل كمیته های بهره وری در دانشگاهها

3- برنامه ریزی جهت آموزش مدیران و بهبود مدیریت  و بهره وری در حوزه آموزش

4- افزایش اختیارات رؤسای دانشگاهها

5- افزایش اختیارات هیأتهای امنای دانشگاهها در زمینه هزینه نمودن اعتبارات

6- افزایش حقوق اعضای هیأت علمی و پرداخت فوق العاده جذب و كارانه به كادر دانشگاهها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *