فایل کامل مقاله بررسی پایگاه داده

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 82
حجم فایل 650 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی پایگاه داده در 82 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

چكیده

مقدمه

فصل1: پایگاه داده چیست؟…………………………………………………………………………………. 1

یك مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 1

ركوردها و فیلدها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

جداول و پایگاههای داده…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

دونمای Datasheet و Forms ………………………………………………………………………………………………………………. 3

شروع Access………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

بازكردن پایگاه داده نمونه Northwind……………………………………………………………………………………………………. 5

پنجره Data base…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

نوارهای ابزار Access…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

پسوند نام فلیل های Access……………………………………………………………………………………………………………………. 8

فكر كردن در مورد فیلدها…………………………………………………………………………………………………………………………. 8

ویژگی Online Help…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

به كارگیری دستیار Office………………………………………………………………………………………………………………………. 9

به كارگیری كادر Ask a Question برای دریافت كمك……………………………………………………………………………. 10

استفاده از پنجره Help جهت دریافت كمك………………………………………………………………………………………………. 10

استفاده از Online Help در كاردهای محاوره…………………………………………………………………………………………… 12

بستن یك پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

بستن Access………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل 2: ایجاد پایگاهای داده در Access……………………………………………………………….. 13

عنوان                                                                                                       صفحه

تولید یك پایگاه داده جدید و خالی……………………………………………………………………………………………………………. 13

انتخاب جدول نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

انتخاب فیلدها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

تغییر دادن نام فیلدها………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

تعیین كلید اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

وارد كردن داده ها در جدول……………………………………………………………………………………………………………………… 17

تغییر پهنای ستونها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

سوئیچ كردن به نمای Design………………………………………………………………………………………………………………….. 20

تولید ایندكس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

فصل 3 تصحیح پایگاههای داده Access……………………………………………………………….. 24

تغییر و حذف ركوردهای یك پایگاه داده…………………………………………………………………………………………………….. 24

نوع داده (Data Type)…………………………………………………………………………………………………………………………… 26

تغییر نوع داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

اضافه كردن فیلدهای جدید به یك جدول…………………………………………………………………………………………………… 29

تغییر دادن ترتیب فیلدهای یك جدول………………………………………………………………………………………………………… 31

ذخیره كردن یك پایگاه داده روی فلاپی دیسك…………………………………………………………………………………………… 31

ذخیره كردن یك پایگاه داده Access روی دیسك……………………………………………………………………………………… 32
فصل 4: كارآمد كردن پایگاههای داده…………………………………………………….. 33

مرتب كردن ركوردهای جدول…………………………………………………………………………………………………………………… 33

ذخیره كردن قواعد مرتب سازی در قالب یك معیار…………………………………………………………………………………….. 35

فیلتر كردن ركوردهای یك جدول………………………………………………………………………………………………………………. 37

ذخیره كردن قاعده یك فیلتر در قالب یك معیار………………………………………………………………………………………….. 40

عنوان                                                                                                       صفحه

تولید یك معیار با استفاده از یك ویزارد……………………………………………………………………………………………………… 41

اضافه و حذف كردن فیلدها در یك معیار……………………………………………………………………………………………………. 44

یافتن داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
فصل 5: كار با فرمها…………………………………………………………………………………………… 47

تولید فرم با استفاده از ویزارد Form…………………………………………………………………………………………………………. 47

گشت و گذار در نمای Form…………………………………………………………………………………………………………………… 50

كاركترهای جانشین در فیلترها  و معیارها……………………………………………………………………………………………………. 53

تولید فرمی با فیلدهای كامل………………………………………………………………………………………………………………………. 54

به كارگیری یك فرم جهت تولید ركوردهای جدید………………………………………………………………………………………. 55

تصحیح جانمایی و محتوای فرمها………………………………………………………………………………………………………………. 56
فصل 6: كار با گزارشها………………………………………………………………………………………. 63

اولین گزارش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ویژگی AutoReport……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

گزارش گروه بندی Grouped Report…………………………………………………………………………………………………… 65

تصحیح گزارش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

نمای report Design ……………………………………………………………………………………………………………………………. 70

خواص گزارشها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

قالب بندی فیلدهای یك گزارش………………………………………………………………………………………………………………… 71

تولید زیر مجموع برای گروه ها………………………………………………………………………………………………………………….. 75

محاسبه مقادیر مجموع در كل گزارش………………………………………………………………………………………………………… 76  

 

چکیده

 

منت خدای را که مرا فرصت دادتا بجویم وحقیقتها را بیابم.

آژانس مسکن، طرحی است که به افراد یاری می رساند تا در امر فروش ،رهن،اجاره،خرید به صورت گسترده  و   جامع و همراه با آمارگیری دقیق روبرو شوند . در سالهای اخیر این کار بصورت دستی انجام می گرفت و  بایگانی

می شد که از نظر حجم، مشکلاتی را به همراه  داشت  اما  امروزه  با  پیشرفت علم این کار کامپیوتری شده است و انجام  هر کاری را برای افراد آسانتر کرده است ، لذا جهت طراحی آژانس مسکن،از نرم افزار  اکسس استفاده شده است  که طی فصلهای گفته شده چگونگی ایجادو نحو? فراگیری ،دیتابیس، فرم ،کوئیری و………. توضییح داده شده است .

در خاتمه بر خود واجب می دانم که سپاس خود را به حضور دوستانی که در تهیه این اثر مرا تشویق و یاری
 نموده اند تقدیم نمایم.

 

مقدمه

 

بهترین نوع اطلاعات ممکن ،اطلاعاتی هستندکه سازماندهی آنها امکان یافتن سریع وساده حقایق مورد نیاز و اضافه کردن آیتم های اطلاعاتی جدید را فراهم نماید.

هر پایگاه داده مجموعه ای سازماندهی شده از اطلاعات مربوط به یک عنوان یا موضوع بخصوص است. منظور از عبارت <<&nbsp; سازماندهی شده >>&nbsp; این است که به سادگی می توان آیتم های اطلاعاتی خاص مورد نظر را&nbsp; از&nbsp; میان اطلاعات موجود در پایگاه داده یافت وآیتم های جدید را به آن اضافه کرد.

نرم افزار مایکرو سافت اکسس ، برنامه ای است که کاربر را در جهت تولید و کارکردن با پایگاههای داده یاری
&nbsp;می دهد.

فصل اول،کاربر را با اجزاء و مفاهیم پایگاههای داده آشنا می کند. در فصل دوم،کاربر ایجاد اولین پایگاه داده در اکسس وهمچنین کلیدها وایندکس ها وروش دیگر برای مشاهده پایگاههای داده که نمای دیزاین(طراحی )نام دارد را فرا خواهد گرفت.

.در فصل سوم،ملاحظه خواهید کرد که هر یک از فیلدهای یک جدول ،دارای نوع داده مشخصی است که نحوه تفسیر فیلد مزبور ،چگونگی نگهداری دادها در آن ونوع دادهایی را که وارد کردن آنها در فیلد مزبور مجاز
&nbsp;می باشد،تعیین می کند.

در فصل چهارم ،به کارگیری یک برنامه پایگاه داده برای تولید یک جدول روش بسیار مفیدی جهت مدیریت اطلاعات و یافتن سریع آیتم های خاص مورد نظر می باشد .دراین فصل مراحل وشرایط مرتب سازی و ذخیره فیلترها در قالب یک معیار (کوئیری)توضییح داده شده است.

در فصل پنجم ،توضییح داده شده است که هر چیز ی که امکان انجام آن در نمای دیتا شیت وجود دارد در مورد یک فرم نیز قابل انجام است .برای مثال&nbsp; می توان&nbsp; رکوردهای جدید را در یک فرم اضافه کرده و رکوردهای موجود را تغییر داد وهمچنین می توان رکوردها را با ترتیبهای مختلف مرتب کرده و یا آنها را به نحوی فیلتر کرد که تنها رکوردهایی که شرط خاصی را ارضا می کنند به نمایش در آیند.

در فصل ششم ،نحوه استحصا ل اطلاعات و ارائه آن به صورتی مفید و قابل دسترس توضییح داده شده است و همچنین در انتهای این فصل کاربر قادر خواهد شد که اطلاعاتی را که از یک پایگاه داده استخراج کرده است ،در صفحه نمایش به نمایش درآورد.گزارشی ازیک پایگاه داده را به چاپ برساندو سر صفحه وپا صفحه های مورد نیاز خود را تولید وسفارشی کند.

&nbsp;

در خاتمه ،امید است که مطالب ارائه شده مفید و مورد رضایت واقع شود.

فصل 1
پایگاه داده چیست؟
یك مجموعه سازماندهی شده از اطلاعات

هر پایگاه داده مجموعه ای از اطلاعات مربوط به یك عنوان یا موضوع خاص می باشد. این مجموعه معمولاً به نحوی سازماندهی می شود كه كاربر بتواند:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·آیتم های اطلاعاتی دلخواه خود را در آن دریابید.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·آیتم های جدیدی را كه با آنها مواجه می شوید، به آن اضافه كنید.

پایگاههای داده الزاماً در كامپیوتر نگهداری نمی شوند. برای مثال كتابچه های آدرس و فهرستهای تلفن پایگاههای داده ای هستند كه روی كاغذ ثبت شده اند&nbsp; (هر چند ممكن است افراد بسیار معدودی آنها را پایگاه داده بنامند)

اما نگهداری یك پایگاه داده در كامپیوتر، باعث تسهیل و تسریع فرآیند دست كاری اطلاعات موجود در آن

می شود. برای مثال با بكارگیری یك فهرست تلفن (چاپ شده روی كاغذ) به راحتی می توان شماره تلفن افراد دلخواه خود را با در اختیار داشتن نام آنها پیدا كنید. اما عكس این موضوع صادق نبوده و یافتن نام افراد بر اساس شماره تلفن آنها بسیار دشوار خواهد بود.

اما با استفاده از یك فهرست تلفن كامپیوتری اطلاعات فوق الذكر را با سرعت سهولت بیشتری می توان دریافت كرد. همچنین با استفاده از چنین فهرست تلفنی نام تمام افرادی كه در یك خیابان بخصوص زندگی می&zwnj;كنند یا تمام افرادی كه نام كوچك آنها Paul می باشد، را به راحتی پیدا كرد.

پایگاههای داده كامپیوتری انعطاف پذیر هستند. بدین معنی كه روشهای بسیار متعدد و متنوعی را برای كار كردن با اطلاعات (حتی مقادیر بزرگی از اطلاعات) تدارك می بینند. نرم افزار Microsoft Access نمونه ای از سیستمهای مدیریت پایگاههای داده (برنامه هایی كه امكان تولید و مدیریت پایگاههای داده در كامپیوتر را فراهم می كنند)

ركوردها و فیلدها

معمولاً اطلاعات موجود در یك پایگاه داده، به كوچك ترین اجزا تقسیم می شوند. هر یك از این اجزا در فیلد مخصوص به خود قرار می گیرد. برای مثال جهت وارد كردن نام و آدرس افراد در یك پایگاه داده كاربر،

&nbsp;نمی تواند تمام اطلاعات هر فرد را در یك فیلد واحد، نظیر آنچه در زیر نشان داده شده است را وارد نماید.

&nbsp;

James Coogan Sweeney

10744 South Hoyne

Chicago

Illinois 60643

USA

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

بلكه به طور طبیعی هر قطعه از اطلاعات را در فیلد جداگانه ثبت می كند تا امكان تشخیص و تمیز دادن آنها از یكدیگر فراهم شود.
جداول و پایگاههای داده

به مجموعه ای از ركوردها، جدول گفته می شود. چنانچه یك پایگاه داده تنها حاوی یك جدول ساده باشد، جدول مزبور خود در حكم پایگاه داده خواهد بود. در این مهارت ICDL تنها با پایگاههای داده سرو كار دارد كه حاوی یك جدول هستند. تنها چیزی كه باید در مورد دسته ای از پایگاه داده كه حاوی بیش از یك جدول هستند بدانید،&zwnj; این است كه Access امكان ایجاد آنها را فراهم می كند.

هنگامی كه با هزارها یا صدها هزار ركورد سروكار دارید، بحث به كارگیری یك سیستم مدیریت پایگاههای داده پیش می آید. برای مثال چنان چه از كامپیوتر خواسته شود، تنها ركوردهایی را (از میان صدها هزار ركورد موجود در پایگاه داده) استخراج كرده و نمایش دهد كه نام خانوادگی (فیلد Last Name) آنها با حرف «S&raquo; و كد پستی (فیلد Zipcodes) آنها با عدد «60&raquo; آغاز می شود، مدیریت پایگاه داده این كار را با سرعتی فراتر از حد تصور و توانایی بشر انجام می دهد.
باز كردن پایگاه داده نمونه Northwind

برای باز كردن یك پایگاه داده موجود می توانید یكی از این روشها را مورد استفاده قرار د هید: انتخاب گزینه های File / Open&nbsp; كلیك كردن روی دكمه Open واقع در نوار ابزار Database یا استفاده از ناحیه وظیفه New File.

1-&zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj; در صورتی كه قبلاً پایگاه داده Northwind را باز كرده باشید، نام این پایگاه در ناحیه Open a File واقع در ناحیه New File لیست خواهد شد. به این ترتیب برای باز كردن پایگاه داده مزبور كافی است روی نام آن كلیك كنید.

چنانچه پایگاه داده Northwind در ناحیه وظیفه لیست نشده است. گزینه More Files&hellip; را انتخاب نمایید. به این ترتیب كادر محاوره Open نمایان شده و امكان كاوش در پوشه های موجود در كامپیوتر پایگاه داده مورد نظر را در اختیار شما قرار می دهد. فایل پایگاه داده Northwind احتمالاً در آدرس زیر قرار دارد.

C:/ Program Files / Microsoft Office 10/Samples

در صورت نیاز می توان از پنجره Windows Explorer یا My Computer برای یافتن فایل پایگاه داده Northwind استفاده كرد.

2- پس از یافتن فایل Northwind . mdb آن را انتخاب كرده و روی دكمه Open كلیك كنید.

3- در صورتی كه با یك صفح خوش آمد گویی، مواجه شدید، روی دكمه OK كلیك كنید تا بسته شود.

به این ترتیب Access دو پنجره به نامهای Database , Main Switchbhoard را نمایش می دهد، پنجره Database در حكم «مركز كنترل&raquo; برنامه Access می باشد. پنجره Main Switchbhoard نزدیك یك محیط رابط ساده تر را برای افرادی كه مشغول استفاده از پایگاه داده (نه كار روی طراحی آن) هستند، فراهم

می كند.

در طی این مهار از استاندارد ICDL از پنجره Database استفاده خواهیم كرد، نمه از پنجره Main Switchbhoard ، بنابراین پنجره Main Switchbhoard را با كلیك كردن روی Display Database Window ببندید.

پنجره Database

قسمتهای زیر ناحیه objects&nbsp; از پنجره Database قابل مشاهده اند: Tables (جداول) ، Queries (معیارها)، Froms (فرمها)، Reports (گزارشها)، Pages(صفحات) ، Macros (ماكروها) و &zwnj;Modules (ماژول ها) . هر یك از این قسمتها حاوی مجموعه ای از آیتم ها می باشد كه Access آنها را شیء می نامد. (هر یك از این اشیا به نحوی به پایگاه ارتباط دارند.) در مهارت پایگاه ICDL مطالبی در مورد چهار قسمت اول خواهید آموخت؛ بنابراین نگران قسمتهای Modules , Macros, Pages نباشید.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·جداول [Tables]
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·معیارها [Queries]
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·فرمها [Forms]
&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·گزارشها [Reports] گزارشها امكان استخراج اطلاعات از یك پایگاه داده به صورت نسخه های چاپی را فراهم می كنند.

هنگام كار با Access به دفعات با پنجره Database مواجه خواهید شد. از طریق این پنجره می توانید هر یك از اشیاء تشكیل دهنده یك پایگاه را (جهت به كارگیری و تغییر دادن آنها) باز كنید، در عین حال هنگامی كه كار شما با هر یك از اشیای مذكور به پایان می رسد، Access شمار را به پنجره Database باز

می گرداند. در عین حال می توانید با انتخاب گزینه های Database : > نام پایگاه داده< / Window به پنجره Database باز گردید.

اولین بار كه یك پایگاه داده را باز می كنید، به طور طبیعی جدوال (Tables) موجود در آن در پنجره Database ظاهر می شوند. اگر این قسمت این گونه نیست، به سادگی روی گزینه Tables واقع در لیست objects كلیك كنید.

توجه كنید كه پایگاه Northwind حاوی چندین جدول می باشد. در این میان، جدول Employees را از طریق كلیك راست كردن روی آن و سپس كلیك كردن روی دكمه Open ویا از طریق دابل كلیك كردن روی آ&zwnj;ن جدول مزبور باز كنید. در ادامه نوع اطلاعات موجود در این جدول را مورد توجه قرار دهید. به این ترتیب می توانید ایده خوبی در مورد نحوه استفاده عملی از پایگاههای داده به دست آورید.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·چنان چه تعداد فیلدهای موجود در یك جدول، نظیر Employees ، بیش از تعداد فیلدهای قابل نمایش در یك صفحه واحد می باشد، از نوار مرور افقی برای حركت به چپ یا راست استفاده كنید.

در صورتی كه نوار مرور افقی قابل مشاهده نمی باشد، روی دكمه Maximize كلیك كنید تا نوار مرور نمایان گردد.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·چنانچه تعداد ركوردهای یك جدول بیش از آن باشد كه در یك صفحه واحد قابل نمایش باشند، از نوار مرور قائم برای حركت به بالا و پایین در میان ركوردها استفاده كرده و یا دكمه های كاوش كه در پایین پنجره Datasheet نمایش یافته اند را به كار بندید.

نوارهای ابزار Access

پر استفاده ترین عملكردهای مورد استفاده در Access از طریق كلیك كردن روی دكمه های موجود در نوارهای ابزار ا ین نرم افزار قابل دسترسی هستند. به طور طبیعی Access مناسب ترین نوار ابزار برای عملیات جاری شما را نمایش می دهد. منظور از مناسب ترین نوار ابزار، نوار ابزاری است كه حاوی دكمه های مربوط به عملكردهای پر استفاده در عملیات جاری می باشد.

اگر مایلید یك نوار ابزار را ناپدید كنید (و تمام انتخابهای خود از طریق منوها انجام دهید)، یا اگر می خواهید سایر نوارهای ابزار را نمایش دهید، گزینه های View/Toolbars را انتخاب كرده و سپس در لیست نوارهای ابزار نمایش یافته، نوار ابزاری را كه مایل به احضار آن هستید انتخاب كرده و نوار ابزاری را كه مایل به ناپدید كردن آن هستید، از حالت انتخاب خارج كنید.

چنانچه یك نوار ابزار بخصوص را در لیست نوارهای ابزار مشاهده نمی كیند، گزینه Customize را انتخاب كنید تا لیست كاملی از نوارهای ابزار موجود به نمایش درآید. سپس نوار ابزار مورد نظر را انتخاب كرده و یا از حالت انتخاب شده خارج كنید. در پایان روی دكمه Close كلیك كنید.

پنجره Database حاوی یك نوار ابزار مخصوص می باشد كه همواره در بالای این پنجره به نمایش در می&zwnj;آید. گزینه های موجود در این نوار ابزار نیز بسته به نوع شیء انتخاب شده در نوار objects تغییر می كنند.

پسوند نام فایل های Access

این فایل های پایگاه داده Access به پسوند (Microsoft DataBase) . mdb ختم می شود. این پسوند كاربر را در&nbsp; جهت تشخیص فایلهای Access از سایر انواع فایل ها، از قبیل فایل های (xls) Excel یا (doc) Word یاری می دهد.
فكر كردن در مورد فیلد ها

پس از تصمیم گیری در مورد فیلدهای یك پایگاه داده، به دقت در مورد نحوه به كارگیری فیلدهای مزبور فكر كنید. برای مثال اگر مایلید پرندگان را بر اساس كشور یا ناحیه ای كه در آن یافت می شوند، مرتب یا انتخاب كنید،&zwnj; باید ستونی برای كشور داشته باشید، زیرا برای مثال، ممكن است بدانید كه بوردو در فرانسه قرار دارد، اما Access نمی داند. مثال دیگر اینكه، اگر مایلید به یافتن تمام آلبوم های تولید شده به وسیله Nick Lowe هستید، باید اطلاعات مربوطه را ترجیحاً به صورت مرسوم (نام فامیل پس از نام كوچك)&zwnj;ثبت نمایید.

ویژگی Online Help

نرم افزار Access ، همانند Power Point , Excel , Word و سایر محصولات نرم افزاری شركت مایكرو سافت، یك سیستم كمكی (Help) قابل جستجو و Online را در اختیار كاربر قرار می دهد. بنابراین دو جزء عبارت «Online Help&raquo;&nbsp; به صورت زیر قابل تعریف می باشد:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·منظور از واژه «Help&raquo; و مجموعه اطلاعاتیاست كه شمار را در درك و با كارگیری امكانات نرم افزار مورد نظر یاری می دهند.

&nbsp;&nbsp; ·منظور از واژه «Online&raquo; ایناستكه مطالب و محتویات Help در صفحه نمایش كامپیوتر شما نمایش می یابند، نه به صورت چاپ شده روی كاغذ. محتویات Online Help را می توانید به چند روش مورد جستجو و مطالعه قرار دهید، از طریق منوی Help ،&zwnj; از طریق كادرهای محاوره یا از طریق به كارگیری ویژگی دستیار (Office Assistant) Office .
فصل 6

كاربا گزارشها
اولین گزارش

عموماً&nbsp; منظور از كلمه گزارش در محاوره روزمره، روشی برای ارائه اطلاعات به شكل چاپ شده است. اما این واژه در اینجا برای تشریح اطلاعاتی به كار می رود كه برای چاپ مناسب هستند (حتی اگر تنها در صفحه نمایش ظاهر شده باشند، نه روی كاغذ) البته می توانید هریك از صفحات نمایش یافته در Access نظیر نتایج عملیات مرتب یا فیلتر كردن ركورد ها درنمای Datasheet را به چاپ برسانید. اگر این صفحات برای اهداف خاص مورد نظر شما مناسب باشند، برای چاپ آنها كافی است روی دكمه Print از نوار ابزار كلیك كرده و یا گزینه های file / print را انتخاب كنید. با این وصف گزینه های تهیه گزارش در Access امكان كنترل نحوه ارائه اطلاعات را به خوبی فراهم می كنند. برای مثال می توانید اطلاعات مهم را متمایز كنید. داده ها را در گروههای مختلف گروه بندی كنید و اطلاعاتی نظیر مجموع یا تعداد داده&zwnj;ها را برای هریك از گروهها، زیرگروهها و نیز كل گزارش را به دست آورید.

ویژگی AutoReport :

ساده ترین روش برای تولید یك گزارش، استفاده از ویژگی AutoReport می&zwnj;باشد. دو انتخاب اصلی كه این ویژگی دراختیار شما قرار می دهد، به قرار زیر می باشند:

&nbsp;&nbsp; &sect;گزینه Auto Report : Columnar : نرم افزار Access به واسطه این گزینه، هریك از فیلدهای انتخاب شده را در سطر جداگانه ای همراه با نام فیلد مزبور در سمت چپ آن، نمایش می دهد. تصویر ابتدای صفحه بعد نمونه ای از گزارشهای تولید شده به كمك این گزینه رانشان می دهد.

&nbsp;&nbsp; &sect;گزینه Auto Report: Tabular : نرم افزار Access به وسیله این گزینه فیلدهای هر ركورد را دریك سطر نمایش می دهد. در عین حال، نام فیلدها یك بار در بالای هر صفحه از نمایش می یابد.

اكنون عملیات تولید شده یك گزارش را برمبنای جدول nama آغاز كنید.

تولید یك گزارش با استفاده از ویژگی Auto Report

1-&nbsp; برنامه Access و سپس پایگاه داده nama را باز كنید. در پنجره Database روی آیكون Reports و سپس روی دكمه new در نوار ابزار كلیك كنید.

2-&nbsp; گزینه AutoReport: Columnar را انتخاب كنید، سپس در لیست بازشوی جداول و معیارها، جدول nama را انتخاب كنید.

3-&nbsp; روی دكمه ok كلیك كرده و گزارش ایجاد شده را درصفحه نمایش بررسی كنید. به منظور مشاهده صفحات مختلف گزارش تولید شده، از دكمه های مرور واقع در قسمت پایین- سمت چپ صفحه نمایش استفاده كنید.

4-&nbsp;&nbsp; درصورتیكه یك چاپگر به كامپیوتر شما متصل است. روی دكمه print واقع در نوار ابزار كلیك كرده و یا گزینه های file print را برگزینید، سپس گزارش نهایی چاپ شده را روی دیوار نصب كنید.

5-&nbsp; پنجره Report را ببندید و در صورتی كه پنجره Report Design ظاهر شده است، آن را نیز ببندید. به این ترتیب با پیغامی در رابطه با ذخیره كردن گزارش مواجه خواهید شد. نام My first report را برای گزارش خود وارد كرده و روی دكمه save كلیك كنید.

ویزارد Report

درحالیكه ویژگی Autoreport عملیات تولید گزارشهای زیبا را بسیار تسهیل می&zwnj;كند، با استفاده از ویزارد Report می توانید كنترل محتوا و جانمایی گزارش خود را به طور كامل به دست گیرید. این ویزارد حاوی اجزای گزارش گیری زیر می&zwnj;باشد:

&nbsp;&nbsp; &sect;مرتب كردن: برای مرتب كردن اطلاعاتی كه مایل به قرار دادن آنها در گزارش خود هستید، می توانید یك یا چند قاعده را اعمال كنید. برای مثال اگر یك تاجر بخواهد گزارشی را درمورد مشتری خود چاپ كند، می تواند اطلاعات را براساس مقدار فروش (به صورت نزولی) و نام منطقه (به صورت صعودی) مرتب كند.

&nbsp;&nbsp; &sect;گروه بندی : یك روش مناسب برای تولید گزارشهای مرتب شده، گروه بندی ركورد ها داخل قواعد مورد استفاده برای مرتب كردن می باشد.

برای مثال در گزارش نمونه مشتری های یك تاجر، Access می تواند نام منطقه را تنها یك بار (نه به طور جداگانه برای هر سطر) چاپ كند و حتی به منظور تسهیل درخواندن گزارش، نام منطقه را متمایز نماید.

درصورت مرتب كردن داده های خود به این روش، می توانید به Access دستور دهید كه محاسبات را روی داده های داخل هر گروه انجام دهد.

&nbsp;&nbsp; &sect;جانمایی: انتخابهای مربوط به جانمایی عبارتند از Columnar (هر فیلد گزارش در یك سطر متفاوت) و Tabular (هر ركورد گزارش در سطری جداگانه).

&nbsp;&nbsp; &sect;سبك: محدوده گزینه های مربوط به سبك گزارش از سبكهای ساده (مناسب برای اكثر اهداف) تا سبكهای بسیار تزئینی (احیاناً برای اهداف تجاری) گسترش یافته اند.

گزارش گروه بندی شده (Grouped Report)

گزارشی است كه اطلاعات آن براساس مقادیر یك یا چند فیلد گروه بندی می&zwnj;شوند و امكان انجام محاسبات روی داده های هریك از گروهها وجود دارد.

بهترین روش برای فراگیری ویژگی های ویزارد Report، استفاده از آن می باشد مراحل زیر كاربر را در انجام مراحل این ویزارد همراهی خواهد كرد.

تولید یك گزارش با استفاده از ویزارد Report

1-&nbsp;&nbsp; روی گزینه Reports واقع در لیست objects از پنجره Database و سپس روی دكمه new كلیك كنید.

2-&nbsp; مطابق تصویر زیر، گزینه Report Wizard را در كادر محاوره new report انتخاب كرده و نظر خود را درمورد ایجاد گزارش جدید بر مبنای جدول nama مشخص كنید در ادامه روی دكمه ok كلیك كنید.

3-&nbsp; آیا صفحه بعدی ویزارد را می شناسید؟ بله، مشابه این صفحه را در هنگام تولید جداول و فرمها مشاهده كرده و به كاربسته اید. فیلدهایی را كه مایل به نمایش دادن آنها در گزارش خود هستید، انتخاب نمایید و در پایان روی دكمه Next كلیك كنید.

4-&nbsp; چطور می خواهید ركوردهای گزارش خود را گروه بندی كنید؟ برای مثال می توانید گزارشی را برای هر یك از نماها تولید نمایید كه زمان و مكان مشاهده آنها را نشان دهد. این گزارش می تواند تمام موارد مشاهده یك نمای بخصوص را گروه بندی نماید. دراین تمرین گزارشی را برمبنای تاریخ تولید خواهیم كرد. این گزارش تمام موارد مشاهده انجام شده دریك تاریخ بخصوص را گروه بندی خواهد كرد؛ بنابراین فیلد date seen را انتخاب كرده وروی دكمه > كلیك كنید. روی دكمه grouping options كلیك كنید. به این ترتیب می توانید مشاهدات مختلف را برای مبنای سال تولد، روز، محل تولد و&hellip; گروه بندی نمایید. در مرحله بعد، گزینه پیش فرض month را انتخاب كنید؛ آن گاه روی دكمه ok وسپس روی دكمه next كلیك نمایید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *