فایل کامل مقاله بررسی مدیریت مدرسه مدار

مقاله بررسی مدیریت مدرسه مدار در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 49 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی مدیریت مدرسه مدار در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه:

مفهوم مدیریت فرآیند مدار بهبود مستمر كیفیت و رضایت دانش آموزان از طریق بهبود فرآیند است. همچنین رهبری آموزشی عبارتست از یاری و مدد به بهبود كار آموزشی است و هر عملی كه بتواند معلم را یك گام به جلوتر ببرد.رهبری آموزشی خوانده می‎شود.

رهبر آموزشی می بایست در بهبود وضع آموختن كودكان و ایجاد فضای مناسب برای آموختن دانش آموزان و … اهتمام ورزد.

مقدمه:

از مشاغلی كه نقش بسیار مهمی در افزایش و كیفیت مصنوع جمع ساز دارد مدیریت سازمانی می‎باشد و از انواع مدیریت ها، مدیریت بر سازمان های آموزشی و پرورشی است بویژه در سطوح پایین آن كه ارتباط با درون داد و برون داد آن سیستم دارد و به عبارتی در تربیت و هدایت قشر نوپای جامعه سهیم می باشد، لذا مدیریتی را می طلبد كه به دور از هرگونه فشار روانی مخاطره آمیز باشد. فشار روانی در ابعاد و جنبه های مختلفی بر مدیران تأثیر می گذارد و متاثر از فرهنگ سازمان است.

فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از مدیریت سازمانی می‎باشد از آنجا كه مدیر بر فرهنگ موجود در سازمان تأثیر می گذارد در این زمینه لازم است فرهنگ قوی ایجاد نماید تا نیروی انسانی موجود در واحد تحت سرپرستی او احساس آرامش و امنیت كنند.

مفهوم مدیریت فرایندمدار

مفهوم مدیریت فرایندمداری عبور مستمر كیفتی و رضایت دانش‌آموزان از طریق بهبود فرایند است. مدیریت فرایندمدار یك رویكرد سازمانی است كه با هدف ارتقای مستمر كیفیت جامع بهسازی روش‌ها و استفاده مطلوب از امكانات و بهره‌گیری از راهبردهای فرایندی عملكرد مدرسه را بهبود می‌بخشد. ص‌35

رویكرد نوین مدیریت، فرایند محور در مقابل نگاه مدیریت سنتی مبتنی بر درونداد كمك می‌كند تا مدیر مدرسه همه‌ی منابع و توانمندیهای مدرسه خود را به منظور ارتقای كیفی مدرسه به كار بندد. ص 35

نگاه نسبتی درونداد راه‌حل بسیاری از مشكلات و موانع و نواقص را در ورودی‌های سیستم جستجو می‌كند در حالیكه رویكرد فرایند مدار و نتیجه گرا معتقد است كه با تضمین كیفیت همراه به بهسازی و ارتقای فرایند و استراتژی‌های آن می توان بسیاری از انتظارات و نیازها را پاسخ داد.

در مفهوم سنتی مدیریت كار وقتی خوب انجام شده كه درصد قبولی از بالاترین میزان برخوردار باشد. طبق این مفهوم مدیران همه تلاش خود را به افزایش درصد قبولی دانش‌آموزان متمركز می‌كنند نه فرایند یادگیری.

در این نگرش سنتی مدیران و معلمان اغلب دانش‌آموزان را افراد بی‌انگیزه و ناتوان از شناخت نیازهایشان می‌دانند و در پاسخ به اعتراض دانش‌آموزان از وضعیت نمره درسی این جمله را بیان می‌كنند شما خوب درس نخواندید و به حرف معلم گوش ندادید. دانش‌آموزان نیز فكر می‌كنند كارشان فقط حفظ مفاهیم كتاب‌ها و آوردن نمره قبولی است نه بیشتر لكن در رویكرد فرایند مداری همه تلاش و هدف مدرسه و مدیر معطوف به رضایت دانش‌آموزان و توسعه یادگیری است.

مدیران فرایند مدار معتقدند تا وقتی رضایت دانش‌آموزان و معلمان حاصل نشده است در مدرسه كاری انجام نگرفته است در این مفهوم دانش‌آموز ارباب و سرور است.

طبق مفهوم مدیریت مدار رضایت همه كاركنان مدرسه بویژه معلمان مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدارس كیفی جامع چیست؟

حسن ارتباط بین كاركنان از جمله معلمان و دانش‌آموزان و توسعه رفتار آنان در كلاس درس افزایش اثر بخشی مدرسه و كاربرد مفاهیم و ابزارهای مدیریت كیفیت جامع‌ از جمله عناصر مدارس كیفی جامع هستند.

در مدارس كیفی جامع وظیفه مشخص مدیریت سرو سامان دادن امكانات و منابع برای پاسخ به نیازهای خارج از مدرسه است. مدارس كیفی جامع به رهبران فرایند مدار احتیاج دارد كه آینده نگر بوده و پذیرای پیشنهاد‌ها و تجربیات جدیدی باشند.

مهارت كارگروهی در مدرسه:

همه معلمان و كاركنان مدرسه به طور موثر در برنامه های یادگیری و رضایت دانش‌آموزان و فعالیت‌های بهبود و ارتقای مستمر كیفیت نقش دارند. مدارس نمی‌توانند تنها به توانایی، قابلیت و هوش مدیران متكی باشند. بلكه همه كاركنان باید بسیج شوند و هر كس در حوزه فعالیت خود نسبت به بهبود شرح وظایف در جهت تعمیق یادگیری و رضایت دانش‌آموزان تلاش كند. بنابراین مدیران فرایند مدار برای ایجاد محیطی مشاركت پذیر باید نگرش خود را نسبت به سازماندهی كارها تغییر دهند. مدیران سنتی درونداد و وظیفه‌گرا كارهای روزانه و جاری را به معاونان و دیگر كاركنان مدرسه و كارهای بهبود مدرسه و روش های كار را به خودشان واگذار می‌كنند. ص 127

این نوع سازماندهی در كار خلاقیت و نوآوری را در كاركنان كاهش می‌دهد. ذوق و شوق كار را از بین می‌برد. فضای مدرسه به فضایی ساكت و سرد تبدیل می‌شود. در حالیكه هدف مدیریت مدار بهبود امور مدرسه از طریق تلفیق كار روزانه و كار بهبود كیفیت بخشی است به طوری كه همه كاركنان مدرسه این نگرش را كه «كار من نیست» از ذهن خود خارج كنند. ص 139

بعضی از ویژگیهای گروه با كیفیت:

    همه اعضای گروه در فرایند مشاركتها، گزارش‌ نهایی و ارائه پیشنهاد فعال هستند.
    اتحاد و همدلی بین اعضای گروه.
    گروه باید در مورد مسائل فردی خودداری كنند و به دستور كار جلسه بپردازند.
    گروه به نقاط ضعف و فعالیت‌های الگو و نمونه مدرسه توجه خاص دارد.
    گروه به موضوعات خارج از مدرسه مانند والدین و مراكز علمی دیگر توجه می‌كند.
    گروه دارای تجارب به زبان و ادبیات تقریباً‌ یكسانی هستند. ص 131

اكثر كارهای مهمی كه در مدارس امروز انجام می‌شود به عنوان بخشی از كار گروهی تلقی می‌شود و بخش وسیعی از قدرت و توان مدارس از كار گروهی و مشاركت كاركنان در امور مدرسه نشأت می‌گیرد.

مدیریت فرایندمدار كمك می‌كند تا اولاً گروههای فعالی در مدرسه شكل گرفته و ثانیاً به خاطر داشتن حس ارتباط و مناسبات انسانی، گروه‌ها از اثر بخشی بیش‌تری برخوردار شوند.

مدیریت كیفیت جامع:

مدیریت كیفیت جامع، مدارس امروز را در مواردی نظیر فرایند ارزشیابی و قبولی دانش‌آ‎موزان ارتقای جذابیت مدرسه نزد دانش‌آموزان و معلمان بهبود برنامه‌های درسی و آموزشی، سرعت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بهتر و كاهش هزینه بهبود می‌بخشد.

مدارسی كه فاقد بینش سیستمی و روش‌های اجرایی بوده و بر نیاز دانش‌آموزان و معلمان تمركز نداشته باشد نمی‌توانند در دراز مدت به بهبود و ارتقای مستمر كیفیت و مشاركت همه كاركنان و ایجاد شبكه‌های همكاری پایدار دست یابند. بی‌توجهی به هر كدام نوعی ضعف كاربرد، محسوب می‌شود.

مدیریت كیفیت جامع، روش مدیریت گروهی انجام دادن كار برای بهبود مداوم كیفیت و بهره‌وری قابلیت‌ها و استعدادهای مدیریت و نیروی انسانی است.

مدیریت كیفیت جامع چیزی نیست كه فقط با تصویب و امضای مسائل ویا تفویض اختیار به دیگران اكتفا شود بلكه اگر مدیر خود شخصاً مدیریت و رهبری نكند موفق نخواهد بود و یا اینكه درصد موفقیت او كاهش چشم ‌گیری می‌یابد.

مدیر موفق در اجرای مدیریت كیفیت جامع سعی می‌كند تنها تصمیمات را تایید نكند ودر برنامه ها به جای مشخص كردن افراد مسؤول و تفویض به آنان برای اجرا برنامه بسازد و به جای ارزیابی نتایج فرایند نتایج را ارزیابی می‌كند. ص 154 تا ص157

تعریف و وظیفه رهبر آموزشی؟

یك مدیر یا رهبر آموزشی ممكن است مدیریت و رهبری را وسیله‌ای موثر در بهبود برنامه‌های تربیتی بداند اما در حالیكه از نظر یك معلم رهبری آموزشی را با بازرسی یكی دانسته و آن را تهدیدی به مقام خویشتن تعبیر كند و معلم دیگر آن را به منزله وسیله‌ای بداند كه او را در كارش یاری دهد. ص 1 كتاب

وظیفه یك مدیر یا رهبر آموزشی عبارت از فراهم ساختن تسهیلاتی است كه افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از تجربه های یكدیگر بهره گیرند. ص 4

هدایت و رهبری آموزش محدود به فرد یا شخص مدیر نیست بلكه بیشتر بر عهده معاونان و خود معلمان است.

و مهمترین ضابطه برای قضاوت كیفیت رهبر آموزش این است كه آیا این عمل سبب بروز شكوفایی و خلاقیت و ابتكار است یا نه؟ ص 5

در كل رهبری آموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود كار آموزشی است و هر عملی كه بتواند معلم را یك گام پیش‌تر ببرد رهبری آموزش خوانده می‌شود و عبارت از یاری به ایجاد فرصت‌های بهتر برای آموختن و آموزاندن است. ص 6

یكی دیگر از وظایف مدیر دیدار از اتاق درس است؟

اما این كار نیز شرایطی دارد مشاهده دو صورت است اگر به عنوان وسیله‌ای برای درجه بندی كار معلم باشد سبب جلوگیری از بهبود كیفیت تدریس خواهد شد ولی مشاهده‌ای كه بدون توجه به این امر صورت گرفت همكاری معلم و مدیر را می‌طلبد و موجب پیشرفت بیشتر كار سازمان می‌شود. تا هنگامیكه میان معلم و مدیر روابط عادی و مطلوب برقرار نگردیده و معلم خود را در حضور مدیر آسوده و آرام نیابد از اتاق درس معلم بازدید به عمل آورد. پس از اینكه تفاهم احترام‌آمیز و همراه با دوستی میان معلم و مدیر برقرار گردید باید ترتیبی دهد  تا معلم بداند هر گاه به یاری و كمك مدیر نیاز داشته باشد آن كمك و یاری فراهم و موجود است.

مدیر یك منبع اطلاع و كمك است نه یك وسیله دستور حركت او وظیفه دارد كه به معلم كمك كند تا وی راه صحیح را خود بیابد و در شغل و پیشه خود شایستگی لازم حاصل كند. مدیر نباید كاری كند كه بستگی و تبعیت معلم به قضاوت فرد دیگری افزایش یابد.

ارزشیابی:

درجه بندی معلمان عبارت از عملی است كه طی‌ آن فردی كه به ظاهر دانشی بیش از معلم درباره موضوع درس و روش تدریس آن دارد درباره كار معلم قضاوت می‌كند نتیجه این درجه بندی اغلب برای مقاصدی به غیر از كوششهای آموزشی به كار می‌رود بنابراین می‌توان قبول كرد كه درجه بندی معلمان، اصول اساسی ارزشیابی و واقعی را نادیده می‌گیرد درجه بندیها بیشتر بر اساس یك یا دو مشاهده نزدیك از كار معلم در اتاق درس تحقق می‌یابد كه البته این امر هم امكان كافی ندارد. البته اگر معلم و دانش‌آموزان حضور فرد خارجی را در كلاس احساس كنند و دیگر آن نتیجه مطلوب ممكن نخواهد شد و اعمال آنان به طور طبیعی جلوه نمی كند اساسی‌ترین ایراد بر درجه بندی آن است كه از طرف آموزش و پرورش الگوی خاصی به عمل می‌آید كه دیگر معلمان فقط از آن الگو پیروی و تطبیق می‌كنند و دیگر اینكه باعث می‌شود كه معلم روش آموزش خود را محدود كند توسل به درجه بندی سبب می‌شود كه مدیر نتواند معلمی را در مواردی كه ضعف دارد یاری دهد. فردی كه در كارش نظارت می‌شود همواره می‌كوشد موجبی فراهم نسازد كه ناظر یا بازرس یا مدیر از دست او ناراضی شود. ص 90-289

ارزشیابی باعث می‌شود كه معلم برای پیشرفت كار خود از دیگران كمك و یاری نخواهد و از ابتكار او جلوگیری به عمل آید و دیگر اینكه قضاوت درباره نحوه كار معلم از راه نمره‌های دانش‌آموزان در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مبنای كافی عینی را شامل نمی‌شود. این معایبی بود كه بر ارزشیابی معلمان گرفته شد. ص 295

اما ارزشیابی ضروری است البته اگر به معلمان كمك كنند كه در نحوه تدریس و تهیه وسایل و لوازم دیگر ارزشیابی تشویق گردند بویژه برای معلمان توصیه می‌شود كه از نظرهای دانش‌آموزان نیز غافل نباشند.

ارزشیابی كه یك مدیر برای كار خود می‎تواند داشته باشد:

1-   برنامه كار مشخصی برای فعالیت های هر روز یا هر هفته خود تهیه می‌كند.

2-   بدون اینكه نظم برنامه كار را به هم بزند انعطاف لازم در آن به وجود می‎آورد.

3-   از اینكه برنامه های كارش مطابق با پیش بینی پیشرفت نكند احساس نارضایتی داشته باشد.

4-   در مقابل انتقاد دیگران از كارش تحمل و شكیبایی داشته باشد.

5-   در كارها با دیگران مشورت كند.

6-   صمیمانه كوشش كند تا دانش و آگاهی بیشتری از وضع كاركنان سازمان به دست آورد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *