دریافت فایل رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 90
حجم فایل 119 کیلو بایت

رابطة بین شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنمایی منطقه انگوت

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)  

مقدمه………………………………… 2

بیان مساله……………………………. 5

اهداف تحقیق…………………………… 7

فرضیه های تحقیق……………………….. 7

تعریف اصطلاحات…………………………. 8

شیوه های فرزندپروری……………………. 8

مكان كنترل……………………………. 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده…………………….. 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………. 13

بعد «گرم» بودن والدین………………….. 13

بعد «كنترل» والدین…………………….. 14

جنبه های مثبت كنترل والدین……………… 15

جنبه های منفی كنترل والدین……………… 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین……………. 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری  19

والدین دارای اقتدار منطقی………………. 20

والدین استبدادی……………………….. 21

والدین آزاد گذار………………………. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه كار (سهل انگار)   23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند……….. 25

تأثیر متقابل كودك و والد بر یكدیگر………. 26

نگرش های فرزندپروری عمل فرزندپروری…….. 28

گفتار دوم: مكان كنترل

مقدمه………………………………… 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر. 30

درك سازه مكان كنترل……………………. 33     

تحول شخصیت از دیدگاه راتر………………. 35

جنبه های منفی احاطه و كنترل…………….. 37

پیامدهای شخصی منفی…………………….. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی………… 39

بررسی مقیاس های مكان كنترل……………… 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از كشور………………………. 42

ب تحقیقات انجام شده درباره مكان كنترل در داخل و خارج كشور…………………………………. 45

ج بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مكان كنترل در گسترة تحقیقات…………………………… 49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………… 57

جامعه آماری…………………………… 57

نمونه آماری…………………………… 57

روش نمونه گیری………………………… 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون……… 57

روایی………………………………… 58

پایایی……………………………….. 58

نمره گذاری……………………………. 58

مقیاس مكان كنترل نوویكی استریكلند

روایی………………………………… 59

پایایی……………………………….. 60     

نمره گذاری……………………………. 61

روش تحقیق…………………………….. 62

شیوه اجرای تحقیق………………………. 62

روشهای آماری تحلیل داده ها……………… 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف تحلیل توصیفی…………………….. 65

ب تحلیل استنباطی…………………….. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق……………………………. 75

بحث و نتیجه گیری………………………. 75

محدودیت های تحقیق

الف محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر…… 77

ب محدودیتهای در كنترل پژوهشگر…………. 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)…………….. 79

كاربردها …………………………….. 79

منابع   

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *