دانلود EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو

EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 158
حجم فایل 119 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

 EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

فهرست مطالب

           عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : (كلیات و تاریخچه )

مقدمه………………………………………………………………………………………………..   1

پیدایش آلومینیوم ……………………………………………………………………………….   1

تاریخچه تأسیس كارخانه تولید آلومینیوم ………………………………………………..    6

كارگاه احیاء ……………………………………………………………………………………….   9

كارگاه آند سازی ……………………………………………………………………………….  12

كارگاه ریخت ……………………………………………………………………………………  14

كوره های یكنواخت كننده …………………………………………………………………   17

كنترل مرغوبیت ………………………………………………………………………………..   18

آزمایشگاه ……………………………………………………………………………………….  19

نگهداری و تعمیرات ………………………………………………………………………….  22

تأسیسات …………………………………………………………………………………………  22

یكسو كننده ( ركتی فایر) …………………………………………………………………….. 22

مركز پژوهش و خدمات مهندسی  …………………………………………………………. 24

شركت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالكو) ………………………………………………….. 26

بررسی واحد های كنترل موغوبیت در مجتمع ایرالكو …………………………………. 27

كنترل آلودگی و فضای سبز …………………………………………………………………… 29

      خلاصه ای از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستری …………………………… 30

      موارد استفاده از كاتد ………………………………………………………………………….. 32

      انواع مختلف خمیر آستری ………………………………………………………………….. 33

                  مواد اولیه تولیدخمیرسردآستركاری ………………………………………………………  34

فصل دوم : (مبانی نظری)

               روشها و فلسفه كنترل فرایند آماری ………………………………………………………..  35

               نقش انحرافات تصادفی و با دلیل در تغییرپذیزی كیفیت ………………………………  37

       اصول آماری نمودار كنترل ……………………………………………………………………   39

               انتخاب حدود كنترل ……………………………………………………………………………   42

               حدود هشدار در نمودارهای كنترل …………………………………………………………   44

                زیر گروه های منطقی ………………………………………………………………………….   45

                خلاصه ای از قوانین حساس سازی نمودارهای كنترل ………………………………..   48

                سایر ابزار هفت گانة عالی ……………………………………………………………………   51

                برگة كنترل ………………………………………………………………………………………   51

                نمودار پاراتو …………………………………………………………………………………….   52

                نمودار علت و معلول ………………………………………………………………………..   52

                نمودار تمركز نقصها ………………………………………………………………………….   54

                نمودار پراكندگی ……………………………………………………………………………..   55

              پیاده سازی SPC ……………………………………………………………………………….   56

        یك كاربرد SPC ………………………………………………………………………………   64

        كاربرد غیر تولیدی كنترل فرایند آماری ………………………………………………..   65

        نمودار های كنترل برای مشخصه های وصفی و مبانی EFQM ………. ………….   73

فصل سوم : (بررسی وضع موجود)

                مقدمه …………………………………………………………………………………………….  103

                تاریخچه تدوین استانداردها ………………………………………………………………. 104

        بخش های اصلی در نمودار های سازمانی …………………………………………….. 105

        تجزیه وتحلیل نمودار اصلی سازمانی (جدید) ………………………………………… 111

        تحلیل نمودار سازمانی جدید ………………………………………………………………  121

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل وضع موجود)

           مقدمه …………………………………………………………………………………………….  124

        مسئولیت های و اختیارات رئیس واحد تشكیلات روشها ………………………….   125

        تعریف پست ……………………………………………………………………………………   128

        پنج الگوی كارسازی ………………………………………………………………………..   131

                         عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 81 ………………………………………..   134

                عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 82 ………………………………………..  136

        تعیین كیفیت ایرالكو ………………………………………………………………………..  138

فصل پنجم : (ارائه پیشنهادات )

                                      مقدمه …………………………………………………………………………………………..  141

        مراحل اصلی نظام پیشنهادات ……………………………………………………………. 144

                         ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………………………   144

        ارزیابی …………………………………………………………………………………………. 146

        ویژگی های یك سیستم موفق پیشنهادها ……………………………………………..  150

                            روند تحولات ساختار تشكیلات ……………………………………………………….  151

        راهبرهایی برای آینده كشور ……………………………………………………………152

     راهبرهایی برای آینده ساختار تشكیلات …………………………………………….. 152

                نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 154

        نظر كار آموز در مورد شركت ایرالكو ……………………………………………….  155

                منابع ……………………………………………………………………………………………158

 

 

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *