دانلود مقاله بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن

مقاله بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 12 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی رادیوتراپی سرطان سر و گردن در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

پیشرفت های اخیر در رادیوتراپی در زمینه سرطان سر و گردن

چكیده:

پیشرفت های اخیر در جراحی بازهم علاج ناپذیر بودن سرطان را عنوان می كنند. این پیشرفت ها در تومورشناسی به بیماران كمك می كند كه سرطان سر و گردن در بیماران بهتر شناخته شود. رادیوتراپی بطور سه بعدی با شكستگی ها در ارتباط است جراحی با اشعه و رادیوتراپی مربوط به استرئوتاكسی، رادیوتراپی با پرتوی نوترون، رادیوتراپی با ذرات باردار- رادیوتراپی بصورت جراحی مشخص می شوند. این پیشرفت‌ها با دوز اشعه در ارتباط است كه تومورها می توانند با اشعه كم شوند و به بافت طبیعی تحویل داده شوند.

علاوه بر این، شیمی درمانی هم مهم است. این مقاله شرایطی از پیشرفت جدید را در درمان سرطان سر و گردن مشخص می كند.
مقدمه:

سرطان در منطقه سر و گردن شامل 3% سرطان هاست كه تقریباً 40000 نوع جدید در آمریكا هر ساله دیده می شود. سیگار كشیدن دلیل شایع سرطان سر و گردن است. استفاده از مدار الكـلـی، بهداشت دهان ضعیف فاكتورهای خطرساز هستند. این حالت بی نظمی مشخص شده كه برای مثال ژن Po3 در موتاسیون بیماران سرطانی دیده شده. عفونت با ویروس اپشتاین- بار از انواع پاپیلوها ویروس نوع 6، 11، 16، 18 نقش را در پیشرفت بدخیم بودن سر و گردن بازی می كنند.

این بیماران باید تحت مراقبت قرار گیرند كه اعضاء این تیم با پیشنهاداتی روبرو شده اند كه می توانند مراقبت دندانی در تغذیه، روان شناسی، را به حساب آورند. هدف از این روش چند نظمی افزایش حالت كلی بدون بیماری است. در حالیكه زاد و ولد كاهش پیدا می كند. چندین پیشرفت اخیر در تكنیك اشعه ها و طرح ریزی بیماران مشاهده شده و این شیمی درمانی ادامه دارد تا در این مقاله پیشرفت های مهم بحث شوند.
رادیوتراپی (اشعه درمانی) قراردادی:

رادیوتراپی برای درمان سرطان در بیش از یك قرن كاربرد داشته است. دوز این اشعه‌ها برحسب واحد (Gy) عنوان می شود.

 

كه نشان می دهد میزان انرژی در بافت برای هر واحد تون J/kg چگونه است. این روش اشعه درمانی با پرتو خارجی EBRT یك مورد خطی است كه فوتون تولید می‌كند. این ماشین ها از پرتوهای اشعه x با انرژی بالا و نافذ استفاده می كنند.

جهت كاهش دادن دوز اشعه كه به پوست تحویل داده می شود استفاده می شود. در مقابل الكترونها و اشعه x سطحی محدود به عمق نفوذ و مناسب هستند كه ضایعات سطحی درمان می شوند. این درمان با اشعه از طریق درمان با تشعشع یونیزه ارائه شده كه شامل كاشت رادیوایزوتوپ مثل ایریدیوم 192 و سزیم 137 مستقیماً به سرطان ها مربوط می شود. در طول این تشعشع یونیزه، اشعه گاما از منبع رادیواكتیو خارج می‌شود كه اثر بیولوژیكی یكسان دارند.

در یك درجه كشتن سلولهای توموری چند دوز كم از اشعه خطری را با دوز بالا نشان می دهد. بهمین دلیل در شكستگی از دهه 1920 از اشعه ها استفاده شد. به طور كل 44 تا 50 Gy اشعه، به 2-8/1 Gy تحویل داده شد.

پس در این مناطق خطر 15% یا بیشتر در بیماری میكروسكوپی دیده شد، كه بین 66 و 70 Gy در تومورها پیشگویی می شود و 2 سانتی متر یا كمتر هستند وقتی رادیوتراپی در بیماری پیشرفته با دوز 70 Gy بطور ضروری كنترل تومور را بهمراه داشته باشد و شامل گره‌ها می شود.

با یك قانون سرانگشتی می توان گفت دوز اشعه در كنترل با اندازه تومور افزایش می‌یابد. در بیماران لنفادنوپاتی، EBRT كنترل بیش از 90 درصد گره‌های گران را 2 سانتی متر یا كمتر اندازه گیری كرده اند. EBRT در دوز 70 Gy یا بیشتر 80 درصد گره های 2 تا 3 سانتی‌متری را استریل می‌كنند. گره‌های لنفاوی بزرگتر از 3 سانتی‌متر به تنهایی با EBRT كنترل می شوند. استثناء در این قانون كلی متاستاز گره لنفی فاز و فاریرمینژال را در كارسینو، ایجاد كرده كه اینها حساس به اشعه هستند كه از تومور ابتدایی به مناطق دیگر گسترش می یابد.

شكستگی تغییر یافته (فركشناسیون):

اخیراً افزایش در وین طرح شكستگی دیده شده كه متفاوت از روش قدیمی روزانه است. كنترل لوكورژینال در سرطان سر و گردن یكبار در روز بكار گرفته می شود. به دلایل رادیوبیولوژیكی در این طرح های تغییر یافته روزانه سه دوز از اشعه تحویل داده می شود (حداقل 6 ساعت جدا از سمیت كاهش می یابد) در درمان سرطان و گردن دخالت دارند.
هیپرفركشناسیون:

این مورد به مصرف دوبار در روز اشاره می كند. به طور كل در این نوع بیماری دوز كل بالاتر تقریباً همان میزان زمان درمان را خواهد داشت و اشعه برحسب موارد بیشتری مصرف می شود ولی دوزهای كمتری را نشان می دهند.

با استفاده از حالت فركشناسیون یكبار در روز دوز كمتری استفاده می شود كه كل این دوزها درصد تحمل بافتهایی است كه دیر واكنش می دهند. در نتیجه هیپرفركشناسیون خطر این پیچیدگی را با همان نوع كنترل مصرف یكبار در روز نشان می دهد.

این حالت فركشناسیون بطور افزایشی به معنای كاهش دوره كل درمان است تا مقدار سلولهای توموری سریعاً كاهش پیدا كند و سرطان تكثیر یابد. تولید مجدد سلولهای توموری یه مرور زمان افزایش می یابد در دوره كل درمان مطرح است. با كاهش دوره كل درمان و به تعویق انداختن كل جمعیت احتمال كنترل تومورها افزایش می یابد.
تكنیك همراه با boost (Concomitant-boost)

تغییراتی در تكنیك خاص دیده می شود كه با این تكنیك درمان بامصرف یكبار در روز به مدت 5/3 هفته دو بار در روز در 5/2-2 هفته خواهد بود كه این سلولهای توموری سریعتر تكثیر پیدا می كند.
اشعه درمانی ذرات باردار:

تعداد كمی از این تسهیلات حول جهان اشعه را با ذرات باردار مثل پروتون دیون سنگین همراه می كنند. علیرغم این درمان با فوتون و گاما، انرژی در اشعه درمانی ذره باردار جذب می شود كه در پایان مسیر ذرات در بافت عنوان می شوند. این واحد دوز در ذرات باردار معادل Gy (GyE) نام می گیرد. درمان با ذرات باردار زیاد نیست ولی به خاطر هزینه تجهیزات دهامیلیون دلار در خرید به حساب آمده است. تنها این تعداد محدود نشانه هایی است از درمان با ذره باردار كه بسیار پر مزیت است و تكنیك استفاده از درمان با اشعه را عنوان می كند. در تومورهای جمجمه، مزیت ذره باردار در درمان با اشعه به انرژی در تومور اجازه می دهد كه در ساختار طبیعی مطرح شود.

از دهه 1980 پزشكان در بیمارستان دولتی ماساچولت، آزمایشگاه كیلكوترون هاروارد، آزمایشگاه لاورنی بر كلی، گزارش شده است كه تجارب درمانی در تومور جمجمه با اشعه درمانی ذره باردار مطرح می شوند. در سال 1999، مون زن ریدر و لیبش تجارب خود را با اشعه درمانی پروتون- فوتون برای جمجمه در بیماران بین سالهای 1998-1975 به كار گرفتند. 621 بیمار (52% مرد) تجربه و تحلیل شدند، 60% كردمس و 40% كوندروساركوماس داشتند 84% تومور جمجمه داشتند و 16% تومور مهره‌ای داشتند كنترل موضوعی بدون بزرگ شدن تومورها در تصویر برداری پیگیر می‌شوند.

مون زن ریدر و لیبش دریافتند كه در میان بیماران با تومور جمجمه، 10 سال بیشتر در میان كوندروساركوما نسبت به كوروماس بررسی شدند. تا 10 سال كوندروساركوماس 88 در مقابل 54 درصد مطرح شد كه در میان بیماران مبتلا به كوندروساركوماس اختلافاتی بین جنس وجود نداشت.

در میان كوردوماس، مردان بهتر از زنان بودند احتمالات جراحت در اعصاب تحالی و ساقه مغزی 8 و 13% دیده شد. مسیر عصبی نوری در 4/4 درصد بیماران بسط داده شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *