دانلود طرح مالی شركت باربری وحید بار

طرح مالی شركت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 87
حجم فایل 45 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح مالی شركت باربری وحید بار در 87 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:

            ·       بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .

            ·       چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

            ·       و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .

 

 

 
موارد تبدیل سهام شركت

تبدیل سهام شركت از جمله مواردی است كه می باید مجمع عمومی با انجام آن موافقت و نحوه و چگونگی آن را تصویب كند . جهت آگاهی سهام داران لازم است موضوع تبدیل سهام از طریق انتشار آگهی در روزنامه ها اعلام شود . چنانچه سهام با نام باشد جهت تبدیل دو ماه و اگر سهام بی نام باشد 6 ماه مهلت داده می شود . اگر در مدت تعیین شده تعدادی از سهام تبدیل نشود شركت می تواند نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و سپس آن را به فروش برساند .

بهای فروش سهامی كه شركت راساً به تبدیل و فروش آن اقدام نموده در حساب سپرده سهام داران یا بستانكاران متفرقه منظور و اگر از این بابت هزینه ای متقبل شده باشد به همان حساب ثبت می گردد . مانده حساب سپرده سهام داران طلب سهامدار مربوطه می باشد و هر زمان كه مراجعه نمود به ایشان پرداخت می گردد . در صورت عدم مراجعه سهامدار تا مدت 10 سال همانند اموال بلاصاحب به حساب خزانه داریكل كشور منظور می شود .

ممكن است مانده حساب در یكی از بانك ها به صورت سپرده كوتاه مدت به ودیعه گذاشته شود تا سودی نیز عاید سهامدار گردد .
 
موارد كاهش سرمایه شركت

كاهش سرمایه شركت موجب تقلیل ارزش اسمی سهام شده و در موارد زیر ممكن است انجام شود :

1ـ كاهش سرمایه به علت زیان های وارد شده معادل نصف سرمایه شركت در چنین حالتی می باید سرمایه شركت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد . این نوع را كاهش اجباری سرمایه می گویند و هیئت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، تعداد سهام را معادل سرمایه جدید تقلیل می دهد . ممكن است بجای كاهش تعداد سهام ، مبلغ اسمی سهام تقلیل یابد كه در این صورت لازم می باشد اوراق سهام جدید منتشر شود .

2ـ كاهش سرمایه به علت افزایش دارایی های شركت . این در حالتی است كه بعلت عدم تناسب منطقی بین دارایی های شركت و دیون و سایر اقلام ارزش ویژه ( اندمخته ها و ذخائر) و سرمایه شركت، لازم می شود مقداری از دارایی ها را بین سهام داران توزیع نمود و سرمایه شركت را تقلیل داد . این نوع را كاهش اختیاری سرمایه می گویند .

3ـ كاهش سرمایه به علت بازخرید اوراق سهام توسط شركت .
 
حساب صرف سهام یا كسر سهام

چنانچه شركتی سهام خود را بیش از بهای اسمی آن به فروش رساند حساب سرمایه شركت بر مبنای مبلغ اسمی سهام ثبت می شود و مابه التفاوت در حساب صرف سهام بستانكار می گردد . این حساب مانند سود ویژه متعلق به سهام داران می باشد و به موجب تصمیم مجمع عمومی شركت بین سهام داران تقسیم می شود و یا اینكه در شركت باقی می ماند و به عنوان اندوخته تلقی می گردد .

 اگر شركت سهام خود را كمتر از بهای اسمی آن بفروشد، تفاوت به عنوان زیان حاصل از فروش سهام در حساب كسر سهام بدهكار می شود ، مجمع عمومی صاحبان سهام نسبت به تامین محل تامین آن تصمیم خواهد گرفت .
 
موارد انحلال و تصفیه شركت های سهامی

شركت سهامی در موارد زیر منحل می شود :

1ـ وقتی موضوع شركت انجام یافته یا غیر ممكن شده باشد .

2ـ پس از انقضای مدت شركت

3ـ در صورت ورشكستگی

4ـ هر موقع مجمع عمومی فوق العاده رای به انحلال بدهد .

5ـ در صورت صدور حكم قطعی دادگاه

امر تصفیه با مدیران شركت است مگر این كه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ترتیب دیگری مقرر داشته باشد . آن قسمت از دارایی نقدی شركت كه در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم می شود به شرط آنكه معادل دیونی كه هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است كنار گذاشته شده باشد . پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات دارایی شركت در ابتدا به مصرف باز پرداخت مبلغ اسمی سهام خواهد رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شركت یا به نسبت سهام بین سهام داران تقسیم خواهد شد .
 
عملیات مربوط به تصفیه شركت سهامی

تصفیه امور شركت سهامی به ترتیب زیر انجام می شود :

1ـ پرداخت كلیه دیون و بدهی های شركت منحل شده

2ـ وصول مطالبات شركت

3ـ فروش دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول

4ـ تقسیم آنچه كه از عملیات فوق الذكر حاصل می شود بین سهام داران شركت منحل شده

باید توجه داشت كه در دوران تصفیه شخصیت حقوقی شركت منحل شده حفظ می شود و به دنبال نام شركت اصطلاح “ در حال تصفیه” اضافه می گردد . همچنین نام مدیران تصفیه در روی اوراق و اسناد مربوطه ذكر می شود .

نكته ای كه می باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در پرداخت بدهی های شركت؛ بدهی مالیاتی ، بدهی بابت دستمزد كارگران، بدهی به سازمان تامین اجتماعی، بدهی به بانك مركزی و …….. در اولویت می باشد .
سود شركت و موارد پرداخت آن

هزینه های تاسیس شركت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلك شود .

سود خالص شركت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای كلیه هزینه ها و استهلاكات و ذخائر .

(ذخائر + استهلاكات+ هزینه ها ) ـ درآمد= سود

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص منهای زیان های سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل كه تقسیم نشده است .

سود مانده قبل + ( اندوخته ها + زیان های مالی قبل) ـ سود= سود قابل تقسیم

پاداش هیئت مدیره نباید در شركت سهامی عام از 5% و در شركت سهامی خاص از 10% سود پرداخت شده به سهام داران تجاوز كند .
 
تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام

شركت سهامی خاص در صورتی می تواند به شركت سهامی عام تبدیل شود كه اولاً: موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت سهامی خاص رسیده باشد . ثانیاً: سرمایه آن حداقل به میزانی باشد كه برای شركت سهامی عام مقرر شده است و یا شركت به آن میزان سرمایه خود را افزایش دهد . ثالثاً : دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد . رابعاً : اساسنامه شركت با رعایت مقررات اصلاح شده باشد و در مدت یك ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه و مدارك زیر به اداره ثبت شركت ها تسلیم شود :

ـ اساسنامه جدید شركت سهامی عام تصویب شده توسط مجمع عمومی فوق العاده.

ـ گزارش های مالی دو سال كه به تصویب رسیده باشد .

ـ صورت وضعیت اموال منقول و غیر منقول تقویم شده توسط كارشناس رسمی دادگستری.

ـ فرم تقاضای تبدیل كه حاوی كلیه اطلاعات مربوط به شركت و سهام داران و مدیران می باشد .

چنانچه شركت سهامی عام سرمایه اش از مبلغ000ر000ر5 ریال و سرمایه شركت سهامی خاص از مبلغ 000ر000ر1 ریال كمتر شود و در مدت یك سال نیز نتوانند سرمایه را افزایش دهند می باید شركت را به انواع دیگر شركت تبدیل نمایند .
گزارش های مالی شركت

گزارش های مالی ، گزارش هایی هستند كه یك سری اطلاعات مالی را در محدوده زمانی معین ارائه می دهند و مورد استفاده مدیران و كاركنان و سهام داران و سایر افراد قرار می گیرد . این گزارش ها عملكرد مالی و فعالیت های تجاری شركت می باشد .

اولین دوره عملكرد شركت از تاریخ تاسیس شركت شروع و به پایان همان سال مالی ختم می شود . مدیران شركت موظف هستند هر شش ماه خلاصه صورت دارایی و بدهی های شركت را مرتب كرده به بازرسان ارائه دهند . همچنین پس از انقضای سال مالی ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زیان را تهیه و به مجمع عمومی شركت گزارش نمایند .

گزارش های مذكور می بایست لااقل بیست روز قبل از تشكیل مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود .
 
صورت نهائی شركت سهامی

درآمد ویژه هر موسسه پیوسته مورد توجه كلیه اشخاصی است كه بنحوی در موسسه ذینفع هستند. برای قضاوت صحیح نسبت به عملیات موسسه لازم است كه در صورت حساب درآمد و هزینه ها اولاً منابع مختلف درآمد به تفكیك مشخص و ثانیاً هزینه های موسسه برحسب نوع فعالیت و محل استفاده طبقه بندی شود و هزینه های عملیاتی از هزینه های غیر عملیاتی مجزا گردد . در موسسات تولیدی بازرگانی معمولاً حساب درآمد موسسات تولیدی در سه قسمت گزارش تولید، گزارش عملكرد و گزارش سود و زیان منعكس می شود و در موسسات غیر تولیدی این گزارش ها صرفاً به صورت گزارش عملكرد و گزارش سود وزیان ارائه می گردد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *