جزوه قواعد عربی دوره راهنمایی

كلمه برای آن كه معنی های گوناگون برساند، شكلهای مختلفی می پذیرد كه به هر یك از این شكلها، صیغه گویند

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل 56 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه ی قواعد عربی دوره ی راهنمایی

 

قواعد عربی سال دوم راهنمایی
«صیغه» چیست؟ 
كلمه برای آن كه معنی های گوناگون برساند، شكلهای مختلفی می پذیرد كه به هر یك از این شكلها، صیغه گویند. مانند: كَسَبا مثنی مذكر غائب 
«غائب» كیست؟
به كسی یا كسانی كه درباره آنها صحبت می شود، غائب گویند.
مانند: هُوَ طالِبٌ یعنی او دانش آموز است.
در عربی غائب 6 صیغه دارد كه 3 صیغه مذكر و 3 صیغه مؤنث است.
«مخاطب» كیست؟
به كسی یا كسانی كه با آنها صحبت می شود، مخاطب یا حاضر گویند.
مانند: أنْتَ طالِبٌ یعنی تو دانش آموز هستی
مخاطب هم مثل غائب 6 صیغه دارد كه 3 صیغه مذكر و 3 صیغه مؤنث است.
«متكلّم» كیست؟
به كسی یا كسانی كه در حال سخن گفتن هستند متكلّم گویند و بر 2 نوع است:
1-متكلّم وحده 2-متكلّم مع الغیر
«متكلّم وحده» كیست؟
به یك نفر گوینده كه در حال سخن گفتن است، متكلّم وحده گویند.
مانند: أنَا طالِبٌ، أنَا طالِبَةٌ یعنی من دانش آموز هستم
«متكلّم مع الغیر» كیست؟
به چند نفر گوینده كه در حال سخن گفتن هستند، متكلّم مع الغیر گویند.
مانند: نَحْنُ مُعَلِّمونَ – نَحْنُ مُعَلِّماتُ یعنی ما چند معلم هستیم
توجه: صیغه های متكلّم مذكر ومؤنث ندارند.

«فعل» چیست؟
كلمه ای است كه بر انجام گرفتن كاری یا روی دادن حالتی در زمان مشخص دلالت می كند.
مانند: ذَهَبَ یعنی رفت
فعل از نظر زمان عبارت است از : 1- فعل ماضی 2- فعل مضارع
«فعل ماضی» چیست؟ 
به فعلی می گویند كه بر انجام گرفتن كاری یا روی دادن حالتی در زمان گذشته دلالت می كند.
مانند: ذَهَبَ یعنی رفت 
فعل ماضی دارای 14 صیغه یا شكل است كه 6 صیغه اول، غائب و 6 صیغه دوم، مخاطب یا حاضر و 2 صیغه آخر، متكلّم است.
برای مثال فعل ماضی فَعَلَ را صرف می كنیم.
«ضمیر» چیست؟ 
ضمیر كلمه ای است كه جانشین اسم می شود و از تكرار آن جلوگیری می كند.
مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت
«ضمیر منفصل» چیست؟ 
به ضمیری می گویند كه در اول كلمه به صورت جداگانه می آید.
مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت
ضمیر منفصل بر 2 نوع است: 1- منفصل فاعلی(رفعی ـُــٌ) 2- منفصل مفعولی(نصبی ـَــً ،جرّی ـِــٍ)
«ضمیر منفصل فاعلی » چیست؟ 
به ضمیری می گویند كه در اول كلمه جانشین فاعل می شود.
مانند: هُوَ ذَهَبَ یعنی او رفت
«ضمیر منفصل مفعولی(نصبی، جرّی) » چیست؟
این نوع ضمیر نقش مفعولی دارد كه در ترجمه «را» می گیرد و مفعولی است.
مانند: ایّاكَ نَعْبُدُ یعنی تنها تو را می پرستم (مفعولی(نصبی ـَــً)) ایّاكَ نَسْتَعین یعنی یاری را از تو می خواهیم. (مفعولی)
«ضمیر متصل» چیست؟
به ضمیری می گویند كه در آخر كلمه می آید و به كلمه قبل از خود می چسبد.
مانند: ـهُ در كلمه كِتابهُ یعنی كتابش
ضمیر متصل بر 2 نوع است: 1-متصل فاعلی(رفعی) 2- متصل مفعولی(نصبی،جرّی)
« ضمیر متصل فاعلی» چیست؟
به ضمایری می گویند كه فقط به آخر فعل می چسبند.
مانند: تَ در فعل كَتَبْتَ یعنی نوشتن 
«ضمیر متصل مفعولی» چیست؟
به ضمایری می گویند كه به آخر هر سه نوع كلمه (اسم،فعل و حرف) می چسبند.
مانند: كَ در كلمات مِنْكَ یعنی از تو ــ كِتابُكَ یعنی كتاب تو ــ أخْرَجَكَ یعنی تو را بیرون آورد.
توضیح: ضمایر متصل فاعلی همان علامت صیغه یا شناسه یا ضمیر بارز هستند كه به آخر فعل (ماضی،مضارع،امر و …) اضافه می شوند.
توضیح: ضمایر متسل مفعولی هر گاه به فعل بچسبند همیشه مفعولند (رفعی) و هرگاه به اسم بچسبند گاهی مفعول و گاهی اضافی اند(نصبی،جرّی) و اگر به حرف بچسبند همیشه اضافی اند(جرّی)
ضمایر متصل مفعولی مانند ضمایر منفصل، 14 صیغه دارند كه در زیر صرف می كنیم.
خوب است بدانیم كه هر گاه بر اول ضمایر متصل مفعولی «ایّا» بیاوریم، ضمیر منفصل مفعولی ساخته می شود كه راه شناخت مفعولی یا اضافی بودن آن از روی ترجمه آن است. یعنی اگر در ترجمه «را» بیاید، مفعولی (نصبی) است و در غیر این صورت، اضافی(جرّی) است.
مانند: ایّاكَ نَعْبُدُ یعنی تنها تو را می پرستم (مفعولی) ایّاكَ نَسُتَعین یعنی یاری را از تو می خواهیم.(مفعولی)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *