تحقیق نظام آموزشی ژاپن

مقطع آموزش پیش دبستانی درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده های سنی 36 سال به طول می انجامداین مقطع آموزشی غیراجباری وغیررسمی بوده وبا دریافت شهریه ازوالدین كودكان ارائه می گردد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 91
حجم فایل 131 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نظام آموزشی ژاپن

 

 

ساختار آموزشی
• آموزش پیش دبستانی
• آموزش پایه
• آموزش ابتدایی
• آموزش متوسطه
• آموزش عالی
• آموزش معلمان
• آموزش بزرگسالان
• آموزش غیررسمی

آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
مقطع آموزش پیش دبستانی درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده های سنی 3-6 سال به طول می انجامد.این مقطع آموزشی غیراجباری وغیررسمی بوده وبا دریافت شهریه ازوالدین كودكان ارائه می گردد.هدف اصلی مراكزآموزش پیش دبستانی،پرورش ذهنی وجسمی كودكان در یك محیط مناسب آموزشی است.برنامه های آموزشی این مقطع نیزبر39هفته آموزشی در سال و4 ساعت كلاسی روزانه تجاوز نمی كند.
مهدهای كودك روزانه و كودكستانها
هدف مهد كودكهای روزانه و كودكستانها فراهم ساختن اساس آگاهی در مورد جهان اطراف برای كودكان پیش دبستانی و تقویت خلاقیتهای ذهنی آنان از طریق بازی، ترسیم تصاویر، انجام كارهای دستی، و امثال آن می‌باشد. نوزادان و كودكان بر اساس سن به گروههای كوچك تقسیم ‌شده و توسط معلمان و مربیان تحت مراقبت قرارمی‌گیرند.
درهرمهد كودك روزانه یا كودكستان می‌توان تصاویر یا كارهای دستی ساخت كودكان را مشاهده كرد كه به دیوارها آویخته شده‌ و یا از سقفها آویزانند. كودكان با قطعات چوبی  چیزهایی می‌سازند، یا روی تاب و سرسره مشغول فعالیت فیزیكی هستند و یا درفعالیتهای احساسی‌ چون آواز خوانی، رقص و امثال آن مشغول هستند.مهد كودك های روزانه یكی از زمینه های رفاهی كودكان است كه در دوران پس از جنگ رشد خیره‌كننده‌ای داشته است. كل مهد كودكهای دولتی و غیر دولتی در سال1997حدود096/14بود، و كودكان تحت مراقبت آنها بالغ بر 457/789/1 نفر بوده اند.علاوه بر این موسسات، مهد كودكهای زیادی وجود دارند كه به این علت كه تعداد كاركنان یا صلاحیت آنان و مواردی نظیر آن به حداقل استاندارد ذكر شده در قانون نرسیده است، به آنها مجوز داده نشده است. امروز والدین زیادی در سراسر كشور تمایل دارند كودكان خود را به مهد كودك بفرستند.تقاضای زیاد جهت تاسیس مهد كودكهای روزانه و طولانی ساختن ساعتهای مهد كودك نه تنها به عوامل اقتصادی‌ چون میزان گسترده‌ای از مشاغل باز برای زنان، و نیاز به كار مادران جهت تكمیل درآمد خانواده ها مربوط میشود، بلكه به تمایل زنان جهت مشاركت گسترده تر در فعالیتهای اجتماعی و درك جمعی از مشاركت اجتماعی ایجاد شده به واسطه پرستاری گروهی و آموزش نوزادان و كودكان پیش دبستانی نیز ارتباط دارد.مقررات مهد كودكهای روزانه وكودكستانها متفاوت هستند. با این حال، گروهی می خواهند هر دو را یكی سازند و آموزش كودكان پیش دبستانی را تحت كنترل سازمانهای دولتی ارائه دهند.نیل این تمایل، اصلاحاتی عظیمی را می طلبد كه وزارت آموزش زاپن درصدد دستیابی به آن است.
چالشهای پیش رو
درحال حاضر ، مراكز پیش دبستانی شامل كودكستانها و مهدكودكهای روزانه می باشند. كودكسنانها تحت سرپرستی وزارت آموزش و مهدكودكها تحت نظر وزارت بـهداشت و بـهزیستی می باشند. با فرض این قضیه كه باید تسهیلاتی به منظور تأمین رشد و آموزش كافی برای هر نوزادی فراهم شود ، پیشنهادی در مورد ادغام این دو نوع مؤسسه داده شد ، و دولت مركزی اقداماتی چند به منظور هماهنگی این دو وزارتخانه ارائه داده است ، كه بر ارائه برنامه های آموزشی و مربیّان مشترك و تغییر ساعتهای مراقبتی بوده است . 
با این وجود، زمانی كه تفاوت در عملكردها و نقشهای این دو مؤسسه مدّ نظر قرار گرفت ، روشن شد كه ادغام این دو، كار زیاد آسانی نیست . امید آن میرود كه آژانسهای دولتی زمینه را برای اجرا فراهم آورند و این بتواند هماهنگ با شرایط محلّی به اجرا در آید. در سال 1991، وزارت آموزش دوره های آموزش ضمن خدمت پیش دبستانی را به منظور ارتـقاء روشهای تـدریس و دوره های كودكستانی ارائه داد و در حال ارتقاء آموزش حین خدمت برای معلّمانیست كه به تازگی واجد شرایط شده اند. وزارت آموزش ‌، هم چنین ،‌ رهنمودهای برنامه ریزی شده ای به منظور ارائه آموزش كودكستانی به كلیه كودكان پیش دبستانی، یعنی كودكان سه ساله ، آغاز كرده است،‌و در نظر دارد آموزش كودكستانی را بیشتر و بیشتر بهبود بخشد.نگرانی در مورد آموزش پیش دبستانی رو به افزایش است ، و تعداد مؤسساتی كه با این آموزش مواجه هستند ‌، اندك باقی می ماند . شكاف بسیار گسترده ای در شهریة‌ دریافتی مؤسسات خصوصی و مؤسسات دولتی وجود دارد ، و بار بر دوش والدین سال به سال افزایش می یابد . ساعات مراقبت نیز هماهنگ با ساعت كار مادران نیست . جلسات بررسی این نكات توسط والدین برگزار می شود.
نرخ ثبت نام ناخالص 
درحال حاظر49كودكستان ملی 60530كودكستان دولتی (دولت محلی )و80524كودكستان خصوصی وجوددارندكه درسراسرژاپن قرارگرفته اند.تقریباَ108میلیون كودك 3سال یابزرگتردراین كودكستان‌هاثبت نام می‌كنند.جداازكودكستان‌ها،مهدكودك‌های دولتی ،خصوصی ،نوع مشهوردیگری ازآموزش پیش دبستانی وجوددارندكه درسراسرژاپن یافت می‌شوند.
این روز‌ها،220439مهدكودك (از1998)وجوددارندكه ازكودكان 0تا5ساله نگهداری می‌كنند.ازآنجاكه تعدادمادران كارمندسال به سال افزایش می‌یابد،
نقش مهدكودك‌ها درجامعه ژاپن مهمترومهمترمی شوند.درسال1997،كل تعدادكودكان پیش دبستانی(0تا6سال)707690000بودكه 2102%آنهادرمهدكودك‌هاثبت نام كرده بودند و23% در كودكستان‌ها. 
از خانواده‌‌هایی كه درآن فقط پدران شغل تمام وقت دارند،905%كودكان در مهدهای كودك روزانه حاضر می شوند،درحالی كه 2406%كودكان به كودكستان می‌روند.
ازسوی دیگر، ازخانواده‌‌هایی كه مادروپدرهردوشغل تمام وقت دارند،48%كودكانشان رابه مهدكودك‌های روزانه می‌فرستند درحالیكه 1603%كودكانشان رابه كودكستان می‌فرستند.
این ارقام نشان می‌دهدكه مهدكودك‌های روزانه ازتعدادبیشتری ازكودكان مراقبت می‌كنندتاكودكستان‌هاوهنوزدرمیان خانواده ‌های بادرآمدمضاعف متقاضی بیشتری دارند.
آموزش پایه
ساختار آموزشی
تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی ومقدماتی متوسطه طی سال1998، به ترتیب 500/663/7 و 600/380/4 نفر بوده است. كودكان پس از ورود شش سالگی در ماه آوریل وارد دبستان می شوند.سال تحصیلی در ژاپن از ماه آوریل آغاز می‌شود، و این شاید ناشی از این عامل باشد كه اول آوریل نشان آغاز سال مالی است. بیشتر مدارس ابتدایی و مقدماتی متوسطه سیستم سه ترمی را بكار می‌برند. نخستین ترم از اول آوریل تا نیمه جولای، دومی از سپتامبر تا آخر دسامبر، و سومی از ژانویه تا آخر مارس می‌باشد. بین این سه ترم، تعطیلات تابستانه، زمستانه و بهاره وجود دارند. بیشتر كالجها و دانشگاهها سیستم دو ترمی را بكار میبرند كه شامل ترم آوریل تا سپتامبر تا مارس می باشد.دانش آموزان مراكز آموزشی فوق همچنین در فعالیتهای باشگاهی، كمیته‌های كلاسی، و جلسات كلاسی شركت می‌كنند. وقت ناهار كودكان مسئول به آشپزخانه میروند و غذای مدرسه را به كلاسها میبرند و میان اعضاء كلاس پخش می‌كنند. بیشتر مدارس ابتدایی و مقدماتی متوسطه غذای تمام بچه های مدرسه را عرضه می كنند. بعد از كلاسهای روز، بچه ها كلاسها را تمیز می‌كنند، و در فعالیتهای باشگاهی شركت می‌كنند، در كتابخانه مدرسه و یا در كلاسهای درس خود مطالعه می‌كنند، و پس از آن به خانه میروند. معمولا فعالیتهای باشگاهی پر طرفدار هستند و بچه‌ها فعالیتهایی را داوطلبانه و تحت راهنمایی و سر پرستی معلمان انجام میدهند.فعالیتهای باشگاهی، در مدارس مقدماتی متوسطه بعنوان فعالیتهای آموزشی ویژه طبقه بندی می شوند، می‌توانند توسط دانش آموزان بعنوان فعالیتهای گروهی داوطلبانه تعریف شوند كه تحت نظارت معلمان انجام میشوند. محتوای این فعالیتها بسیار متفاوت و گوناگون می باشد.
كادرآموزشی
به منظور ارائه آن نوع آموزش كه در بالا طرحی كلی از آنها داده شد، معلمان باید در زمینه های مختلف دانش آموزان را راهنمایی كنند. در سطح ابتدایی، موسیقی، كلاسهای خانه سازی و امثال آن در كلاسهای بالاتر توسط معلمان متخصص آموزش داده میشوند، در حالی كه بیشتر دروس دیگر توسط معلمان تعیین شده برای كلاسی خاص آموزش داده میشوند. با این وجود در سطح مقدماتی متوسطه، معلمان در كلاس خاصی معین نمیشوند، بلكه در اموزش دروس معینی تخصص پیدا می كنند. ساختار سازمانی مدارس معمولا از مدرسه ابتدایی تا مقدماتی متوسطه یكسان است.فعالیتهای سازمان آموزشی بی‌نهایت پیچیده است، و علاوه بر كار تدریس و انجام كارهای دیگر، معلمان باید به خواستهای والدین هم بپردازند.وزارت آموزش و هیئت مدیره های محلی آموزش برای معلمان امكان مشاوره را فراهم می‌آورند و به سازماندهی نشستهای آموزشی كمك می‌كنند.
شرایط آموزشی دانش آموزان ازشهرتا روستا و ازیك منطقه به منطقه دیگرمتفاوت است.مناطق دارای ارتباطات ضعیف وخلاقیت پایین بطور كامل از میان نرفته‌اند. تفاوت شرایط در گزارش علمی نشان داده میشود، و از میان بردن چنین تفاوتهایی بسیار دشوار است. علیرغم تمامی این دشواریها، آرزوی والدین تمام مناطق ژاپن برای راه‌یابی كودكانشان به آموزش عالی بسیار شدید است. این اشتیاق،اغلب توسط رسانه های گروهی تحریك می‌شود وازطریق PTA(انجمن اولیاء و مربیان) منتقل میشود و تاثیر چشمگیری بر آموزش دارد و شاید بتوان آنرا علت جزئی تاكید بیش ازحد برتستها و”امتحان ورودی جهنمی” متداول امروزی دید.
نسبت دانش آموزان به معلمین
تعدادمعلمان تادهه 80بتدریج افزایش یافته است .بااین حال دردهه 90،این تعدادجزدرسطح پیش دبستانی در سایر سطوح آموزشی كاهش یافته است .تادهه 80تعداددانش‌آموزان نیزافزایش نشان می‌دهد.بااین حال ،ازاوایل دهه 80درسطح مدارس ابتدایی ، ازاواخردهه 80،درسطح مقدماتی متوسطه ،وازاوایل دهه 80درسطح تكمیلی متوسطه افت درتعداد دانش آموزان مشهود است.
نسبت دانش آموزان به معلمین دردوره ‌های مقدماتی متوسطه وابتدایی ،دریك سال معین ،بتدریج دردوره ابتدایی از36درسال 1950به زیر20دردهه 90ودردوره مقدماتی متوسطه از30نفردرسال 1955به 17نفردر1997كاهش یافته است .یكی ازدلایلی كه این افت این است كه تعدادكودكان ابتدایی به سرعت روبه افزایش بوده است .این گرایش انتظارمی رودتاقرن بیست ویكم ادامه یابد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *