بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 162
حجم فایل 220 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم  (مطالعه موردی گروه كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك)


چكیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن كارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 83-84 شركت مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 13 فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران داخلی شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود یاری نمایند. 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                صفحه

چكیده                                                                                                   1

فصل اول: كلیات                                                                                     2

1-1 مقدمه                                                                                                                      3

2-1 بیان مساله                                                                                                                 8

3-1 انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق                                                                              9

4-1 اهداف تحقیق                                                                                                        10

5-1 اهمیت موضوع تحقیق                                                                                             10

6-1 سوالات اصلی تحقیق                                                                                              11

7-1 فرضیه‌های تحقیق                                                                                                   11

8-1 نوآوری تحقیق                                                                                                       11

9-1 تعاریف عملیاتی                                                                                                      12

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                        14

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری                      15

1-2 حسابداری بهای تمام شده                                                                                        15

2-2 اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشكیل دهنده آن                                                         15

3-2 نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری                                                                 16

4-2 بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                                17

5-2 عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده                                                        18

6-2 ماهیت حسابداری بهای تمام شده                                                                              20

7-2 عناصر تشكیل دهنده بهای تمام شده                                                                         22

8-2 سیستمهای هزینه‌یابی                                                                                               23

9-2 سیستمهای هزینه‌یابی سنتی                                                                                      23

10-2 سیستمهای هزینه‌یابی سفارش كار                                                                          27

11-2 سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای                                                                              28

12-2 هزینه‌یابی محصولات مشترك و فرعی                                                                  33

13-2 هزینه‌یابی بر مبنای هدف                                                                                     49

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت55          

14-2 مقدمه                                                                                                                 55

15-2 نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید                                                                      57

16-2 حسابداری مدیریت                                                                                              57

17-2 رویكردهای حسابداری مدیریت                                                                            58

18-2 هدفهای حسابداری مدیریت                                                                                  58

19-2 تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی                                      60

20-2 روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت   61

21-2 طبقه‌بندی هزینه‌ها                                                                                                62

22-2 هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)                                                                       63

23-2 كاربرد استفاده از سیستم ABC                                                                              78

24-2 مناسب‌ترین زمان كاربرد سیستم ABC                                                                   81

25-2 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی                                     82

26-2 مدیریت بر مبنای فعالیت                                                                                      83

27-2 نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت                                                                        89

28-2 هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان                                                               94

29-2 قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت                                                                                    

30-2 بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت                                                                                     

قسمت سوم:

جعبه دانلودشما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *